Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75100GA4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75100GA4. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A75100GA4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75100GA4 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A75100GA4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (169 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A75100GA4 (461 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A75100GA4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] A75100GA4 Gefrierschrank Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Diepvriezer N/AE/34-1. (07. ) 200381106 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Wij adviseren u de datum van invriezen op de verpakking te schrijven, zodat u later kunt controleren hoe lang het product al bewaard is. De tijdsduur van het transport van de verkoper naar de consument dient zo kort mogelijk te zijn. Tips In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo energiezuinig mogelijk te gebruiken. het milieu. Energie besparen Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een warmte afgevend apparaat. Zorg ervoor dat de condensor en de compressor voldoende ventilatie hebben. Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje of in vershoudfolie om onnodige rijpvorming te voorkomen. Zorg ervoor dat nog in te vriezen levensmiddelen niet in aanraking komen met reeds ingevroren levensmiddelen. Open de deur niet onnodig en laat hem niet langer open staan dan nodig is. Laat warme levensmiddelen altijd eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in het apparaat zet. Houd de condensor schoon. 37 Het apparaat en het milieu Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Zorg ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar, niet beschadigd wordt. De materialen met het symbool , , " zijn geschikt voor recycling. Onderhoud Automatisch ontdooien Dit apparaat is zodanig ontworpen dat vorming van ijs in de vriezer voorkomen wordt. Het apparaat ontdooit automatisch als dat nodig is. No-Frost-technologie Om het verwijderen van de ijslaag te vergemakkelijken wordt de verdamper bijgestaan door elektrische verwarming tijdens de ontdooiprocedure. In de loop van de ontdooiprocedure (ongeveer 30 minuten) wordt de verdamper warm, maar dit heeft geen invloed op de binnentemperatuur. De levensmiddelen moeten goed verpakt zijn om vochtverlies ten gevolge van de luchtcirculatie te voorkomen. Dek de ventilatieopeningen niet af, dit kan de goede werking van het apparaat in gevaar brengen. Om die reden adviseren wij u alle levensmiddelen in de korven in het vriesvak te plaatsen. Normaal onderhoud Gebruik nooit zeep of schuurmiddelen om schoon te maken. Trek eerst de stekker uit het stopcontact, was het apparaat af met lauw water en droog het vervolgens af. Nadat het apparaat is schoongemaakt, de stekker weer in het stopcontact steken. Wij adviseren u één of twee keer per jaar stof en vuil van de condensor, die op het achterpaneel is gemonteerd, te verwijderen. 38 Als de koelkast niet in gebruik is Als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het volgende doet: Schakel het apparaat uit door op de aan/uit-toets te drukken tot het aan/uitlampje uitgaat. Laat het apparaat ontdooien en maak het schoon zoals hierboven beschreven is. [. . . ] Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per definitie: wasautomaten, trommeldroog-automaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten 3a De regeling als genoemd onder pont 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mils de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dient tan tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn. Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder pont 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant. Alle niet onder punt 3 en pont 3a genoemde apparaten, alsmede apparateri welke wel de betreffende functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A75100GA4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A75100GA4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag