Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75100GA3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75100GA3. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A75100GA3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75100GA3 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A75100GA3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (192 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A75100GA3 (180 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A75100GA3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Mode d`emploi Gebrauchsanleitung Instruktion book A 75100GA3 Diepvriezer Congelateur Gefrierschrank Freezer B/AE/2. (06. ) 200380401 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] De levensmiddelen moeten goed verpakt zijn om vochtverlies ten gevolge van de luchtcirculatie te voorkomen. Dek de ventilatieopeningen niet af, dit kan de goede werking van het apparaat in gevaar brengen. Om die reden adviseren wij u alle levensmiddelen in de korven in het vriesvak te plaatsen. Als de koelkast niet in gebruik is Als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het volgende doet: Schakel het apparaat uit door op de aan/uit-toets te drukken tot het aan/uit-lampje uitgaat. Laat het apparaat ontdooien en maak het schoon zoals hierboven beschreven is. Laat de deuren een klein eindje openstaan, dan kunnen er geen nare luchtjes ontstaan. Normaal onderhoud Gebruik nooit zeep of schuurmiddelen om schoon te maken. Trek eerst de stekker uit het stopcontact, was het apparaat af met lauw water en droog het vervolgens af. Nadat het apparaat is schoongemaakt, de stekker weer in het stopcontact steken. Wij adviseren u één of twee keer per jaar stof en vuil van de condensor, die op het achterpaneel is gemonteerd, te verwijderen. Probleem Mogelijke oorzaak Problemen oplossen Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. Oplossing Zet de thermostaat hoger. Controleer of het apparaat stevig staat (alle vier de poten moeten op de grond staan). Het apparaat koelt niet voldoende. De thermostaat staat te laag. Er is een te grote hoeveelheid levensmiddelen geplaatst: Er moet een te grote hoeveelheid levensmiddelen tegelijkertijd ingevroren worden. Het apparaat maakt lawaai Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service. Stroomstoring of storing in de werking: Indien zich een stroomstoring voordoet tijdens het bewaren van diepgevroren levensmiddelen, de deur van de vriezer niet openen. Zodra de stroomstoring over is, zal het gele lampje (3) van de snelvriesfunctie gaan branden. 13 uur) en het apparaat vol is, dan zullen de diepgevroren levensmiddelen niet bederven. In andere gevallen dient u de levensmiddelen zo snel mogelijk te gebruiken (als de diepgevroren levensmiddelen warm worden, dan zijn ze korter houdbaar). Wanneer het elektronische systeem de WERKELIJKE temperatuur niet kan meten, zal het alarmlampje gaan knipperen. Het apparaat blijft werken, dankzij een reservesysteem, tot het probleem is opgelost door plaatselijk onderhoudspersoneel. 7 NL Aanwijzingen voor de installateur Technische gegevens Model bruto-inhoud (l) nuttige inhoud (l) breedte (mm) hoogte (mm) diepte (mm) Energieverbruik (kWh/24 uur) (kWh/jaar) energie-efficiëntieklasse invriesvermogen (kg/24 h) max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) Neutrale stroomsterkte (A) gewicht (kg) A75100 GA3 100 80 595 850 635 0, 575 210 A 9 13 0, 5 40 Installeren van het apparaat Vervoer, uitpakken U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. [. . . ] Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A75100GA3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A75100GA3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag