Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75100GA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75100GA1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A75100GA1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A75100GA1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A75100GA1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (329 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A75100GA1 (221 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A75100GA1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS Tisch-Gefrierschrank electronic Congélateur table-top électronique Tafelmodel diepvriezer electronic Gebrauchsanweisung Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] Bij elke druk op een toets wordt de temperatuur een vakje verder gezet. Opmerking: In de voedingswetenschap wordt een bewaartemperatuur van -18°C als voldoende koud beschouwd. Wanneer na het instellen van de temperatuur de toetsen niet weer ingedrukt worden, dan schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ongeveer 5 seconden) om en geeft opnieuw de, op dat moment in de vriesruimte heersende, WERKELIJKE temperatuur aan. Aanwijzing: als de instelling veranderd wordt, start de compressor niet direct. Wacht met het opslaan van diepvriesproducten totdat in de vriesruimte een temperatuur van -18°C bereikt is en dus het rode alarmlampje niet meer brandt. FROSTMATIC FROSTMATIC-toets De FROSTMATIC-functie versnelt het invriezen van verse levensmiddelen en beschermt tegelijkertijd de reeds ingevroren waren tegen ongewenste verwarming. Door te drukken op de FROSTMATIC-toets wordt de FROSTMATIC-functie ingeschakeld. Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie na 48 uur uit. Door opnieuw op de FROSTMATIC-toets te drukken kan de FROSTMATIC-functie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Als de FROSTMATIC-functie is ingeschakeld, kan de WERKELIJKE temperatuur in de vriesruimte iets dalen. Na uitschakelen van de FROSTMATIC- functie heerst de gekozen GEWENSTE temperatuur weer. Als de FROSTMATIC-functie is ingeschakeld, kan de temperatuurinstelling niet worden gewijzigd. 62 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit de temperatuurindicatie, een optisch alarm en een akoestisch alarm. Het systeem waarschuwt: - wanneer de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt - bij functiestoringen aan het apparaat. Temperatuurwaarschuwing Het rode alarmlampje knippert en er klinkt een geluidssignaal zodra de temperatuur in de vriesruimte meer dan 4°C boven het bereik van de temperatuurindicatie uitkomt. Een dergelijke temperatuurstijging kan veroorzaakt worden door: - vaak of langdurig openen van de deur - opslaan van grote hoeveelheden warme levensmiddelen - te hoge omgevingstemperatuur - storing aan het apparaat Met de toets ALARM UIT kunt u het geluidssignaal uitschakelen. Alarmlampje en geluidssignaal worden automatisch uitgeschakeld zodra de WERKELIJKE temperatuur in de vriesruimte weer daalt en binnen de waarden van de temperatuurindicatie komt. Opmerking: Het geluidssignaal wordt afgebroken: - na het inschakelen van het apparaat zodra de ingestelde GEWENSTE temperatuur bereikt wordt. Tip: controleer regelmatig aan de hand van het rode alarmlampje de bewaartemperatuur. Functiestoringen Als de elektronica van het apparaat een storing ontdekt die verhindert dat de WERKELIJKE temperatuur behouden wordt, dan knipperen alle lampjes van de temperatuurindicatie. Het apparaat schakelt over op een noodprogramma totdat de service-afdeling de storing verholpen heeft. 63 Apparaat uitschakelen Om uit te schakelen toets AAN/UIT ca. 5 seconden ingedrukt houden. De temperatuurindicatie en het groene netspanninglampje gaan uit. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen stroom aanwezig is. Na aansluiting op het stroomnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Apparaat uitschakelen door toets AAN/UIT in te drukken tot de indicatie uitgaat (zie boven). Stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. [. . . ] In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen. Het apparaat staat naast een warmtebron. 69 Storing Mogelijke oorzaken Oplossing Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting. Op de ondichte plaatsen de deurafdichting voorzichtig met een haardroger Deurafdichting is lek verwarmen (niet heter dan (eventueel na het overzet- ca. Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer helemaal sluit. Stelvoetjes bijstellen. Ongewone geluiden. Apparaat komt tegen de muur of tegen andere Apparaat iets wegtrekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A75100GA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A75100GA1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag