Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A73380GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A73380GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A73380GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A73380GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A73380GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (173 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A73380GT (171 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A73380GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS Gefriertruhen Chest freezers Congélateurs-bahuts Congélatori Diepvrieskist Pakastinarkut Gebrauchsanweisung Operating Instructions Mode d'emploi Istruzioni per l'uso Gebrauiksaanwijzing Käyttöohje 1. 2. 3. 4. 6. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 820417795 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. [. . . ] De scheidingswand kan daartoe of op de bodem van het kleine invriesgedeelte B gezet worden of in een mandje. Voor ingebruikname Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). De koude-accu's - voor zover bij dit model aanwezig - eruit nemen. De koude-accu's eerst nadat de optimale bewaartemperatuur van -18 °C bereikt is op de bodem van de diepvriesruimte leggen en laten bevriezen. 24 uur de koude-accu's - voor zover bij dit model aanwezig - op de diepvriestableaus leggen, die in de boven in de diepvriesruimte opgehangen mandjes geplaatst zijn. Als de diepvriestableaus voor voorvriezen gebruikt worden kunnen de koude-accu's ook direct op de diepvriesproducten in de boven in de diepvriesruimte opgehangen mandjes gelegd worden. na reiniging van het apparaat. 101 Inbedrijfstelling Steek de stekker in de wandcontactdoos, dan draai de temperatuurregelaar uit de zone met opschrift "off", nu zal de energievoorziening seinende groene gloeilamp lichten. - Als de temperatuurregelaar zich in zone met opschrift , , off" bevindt en de stekker van het toestel in de contactdoos ingesteekt is, werkt het toestel niet, noch het display noch de controlelampen lichten. - Het toestel werkt 5 uur lang in functie SNELLE INVRIEZING, de gele signaallamp, seinende de SNELLE INVRIEZING, licht. - Wilt u de functie SNELLE INVRIEZING stopzetten, houd de knop SNELLE INVRIEZING 2 sec lang gedrukt. Nu verschijnt in plaats van het teken , , SP" de binnentemperatuur op het display, en de SNELLE INVRIEZING seinende gele signaallamp gaat uit. Als na stroomuitvallen en bij het eerste aanzetten de temperatuur in de diepvriezer te hoog is, schakelt het toestel voor 5 uur in SENELLE INVRIEZING werking. Wilt u het toestel vroeger dan 5 uur uitzetten, houd 2 sec lang de knop SNELLE INVRIEZING gedrukt. Temperatuur instellen Afb. Daardoor wordt het per ongeluk veranderen van de temperatuurinstelling bemoeilijkt (kinderen!). Stand "l" betekent: warmste binnentemperatuur Stand "4" betekent: koudste binnentemperatuur Aanbevolen stand: "2" of "3" Temperatuurregelaar met munt op stand "2" of "3" draaien. De volgende zaken zijn van invloed op de binnentemperatuur: omgevingstemperatuur; ­ hoeveelheid opgeslagen levensmiddelen; ­ vaak of lang openen van de deksel. Daarom regelmatig controleren of de optimale opslagtemperatuur van -18 °C of kouder aangehouden wordt - naargelang model op de thermometer of op de digitale temperatuuraanwijzing. Vanuit voedingswetènschappelijk standpunt is -18 °C als voldoende koude bewaartemperatuur te beschouwen. 102 Energie besparen bij halfvolle of gedeeltelijk volle diepvrieskist Afb. 8 Bij sommige modellen kan energie bespaard worden als de diepvriesruimte slechts halfvol of gedeeltelijk vol is. Daartoe al de diepvriesproducten zo onder in de diepvriesruimte verdelen dat ze niet boven de groene markering 1) A op de scheidingswand uitkomen. Temperatuurregelaar op het groene energiebesparingsgedeelte 1) B draaien. Controleren of de optimale bewaartemperatuur van -18 °C of kouder aangehouden wordt. Als de hoeveelheid diepvriesproducten boven de groene markering op de scheidingswand uitkomt de temperatuurregelaar weer op stand "2" tot "4" draaien. Apparaat uitschakelen Tot het uitzetten van het toestel draai de temperatuurregelknop tegen de richting van de wijzers van de klok in zone , , off" tot stoot, dan gaat de groene signaallamp uit. [. . . ] Op het display zie je volgende waarden: van ­12 °C tot 30 °C. Op het display zie je een klein vierkant in rechter benedenhoek of rechter bovenhoek, maar het toestel bevriest. Storing aan het apparaat. Contact met klantendienst opnemen. Fout van het toestel. Roep de service. Lamp verwisselen Afb. 15 Alvorens het defekte lampje te vervangen, de stekker uit het stopkontakt nemen. Extra lampjes zijn verkrijgbaar bij servicebedrijf of supermarkt. Klantenservice Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A73380GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A73380GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag