Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A70258GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A70258GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A70258GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A70258GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A70258GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (136 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A70258GS (130 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A70258GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS 70258 GS Benutzerinformation Notice d'utilisation Gebruiksanwijzing User manual Gefrierschrank Congélateur Diepvrieskast Freezer Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Tijdens de temperatuurinstelling wordt knipperend de op dat moment ingestelde diepvriezer temperatuur aangegeven (GEWENSTE temperatuur). Het alarmcontrolelampje (G) knippert zodra de ingestelde temperatuur bereikt worden. Druk op de toetsen , , B" of , , D" . De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Gewenste temperatuur door indrukken van de toetsen , , B" en , , D" instellen (zie hoofdstuk "Toetsen voor temperatuurinstelling"). Met elke druk op de toets wordt de temperatuur 1 °C hoger ingesteld. Uit voedingswetenschappelijk standpunt is -18 °C voor de diepvriezer koud genoeg als bewaartemperatuur. Het alarmcontrolelampje wordt uitgeschakeld zodra de ingestelde temperatuur bereikt worden. De FROSTMATIC-functie versnelt het invriezen van verse levensmiddelen en beschermt tegelijkertijd de reeds ingevroren waren tegen ongewenste verwarming. Door te drukken op de FROSTMATIC toets wordt de FROSTMATIC-functie ingeschakeld. Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie na 52 uur uit. De FROSTMATIC toets te drukken kan de FROSTMATIC-functie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Het gele lampje gaat uit. In gebruik nemen - temperatuur instellen 1. 5. 6. FROSTMATIC 1. 2. 53 Toets om het alarm uit te schakelen Een abnormale verhoging van de temperatuur in de diepvries (bijv. uitvallen van de elektriciteit) wordt aangeduid door het knipperen van het controlelampje (G) en door een geluidsignaal. Wanneer de normale omstandigheden hersteld worden, gaat het geluidsalarm uit, terwijl het alarmcontrolelampje blijft knipperen. Door op alarmtoets (H) te drukken, verschijnt op de aanduiding (C) gedurende enkele seconden de hoogste temperatuur die in de diepvriezer ontstaan is. Apparaat uitschakelen Om uit te schakelen toets ON/OFF ca. In de temperatuurindicatie begint een "count down", daarbij wordt van "3" naar "1" teruggeteld. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt: Schakel het apparaat uit (zie het bovenbeschreven punt 1) Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp. Vriesvak ontdooien en apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). 4. Koude-accu's In één van de laden van de vriesruimte bevinden zich 2 koude-accu's. Als de stroom uitvalt of bij een storing aan het apparaat verlengen de koudeaccu's de tijd tot de diepvriesartikelen te warm worden met meerdere uren. [. . . ] Apparaat uitzetten, daartoe de toets ON/OFF indrukken Stekker uit het stopcontact halen of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Ont-dooien en reinigen"). Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen. Mettre l'appareil hors service. Tips om energie te besparen · Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstempera-tuur werkt de compressor vaker en langer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A70258GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A70258GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag