Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A70220GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A70220GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A70220GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A70220GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A70220GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (449 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A70220GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beachten Sie bitte nur die Hinweise, die Ihre Geräteausführung betreffen. ) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig sind. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die einwandfreie Funktion des Gerätes aus. [. . . ] Monteer de twee afstandshouders die zich in het documentatiezakje bevinden, aan de achterkant, opdat de warmte die tijdens het gebruik ontstaat, zich op de juiste wijze kan verspreiden. Het deurscharnier kan van rechts (stand waarin het wordt afgeleverd) naar links gewisseld worden als dat voor de opstelplaats nodig is. Bij het overzetten van de deurscharieren mag het apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Demonteer de onderste scharnier F (E) door de schroeven los te draaien, die deze bevestigen en bewaar de dichting van de scharnier (X). Draai de stift van het bovenscharnier los en monteer haar aan de linkerkant. G Draai met een sleutel van 10 mm de pen (Z) van de scharnier (E) en de achterste schroef (Y) los; pak het sluitsysteem voor links onder (M) uit het zakje met toebehoren en hermonteer het aan de tegenovergestelde kant van de scharnier zelf door de achterste schroef aan te draaien. Pak het sluitsystem voor links boven (N) uit het zakje met toebehoren en hermonteer het aan de tegenovergestelde kant van de kop zelf door deze met de schroef aan te draaien. Hermonteer het onderscharnier (E) aan de andere kant door middel van de schroeven die u eerder verwijderd hebt. Verwijder het stopstuk (F) uit het ventilatierooster (D) door het naar de pijlrichting te duwen en breng het aan de andere kant weer aan. Aan de andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. Belangrijk Na het omkeren van de deurdraairichting moet u controleren of het deurrubber rondom goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos met randaardevereist. De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Met elke druk op de toets wordt de temperatuur 1 °C hoger ingesteld. Uit voedingswetenschappelijk standpunt is -18 °C voor de diepvriezer koud genoeg als bewaartemperatuur. Het geluidsalarm wordt uitgeschakeld zodra de ingestelde temperatuur bereikt worden. Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie na 52 uur uit. [. . . ] Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt: Levensmiddelen uit vriesruimte nemen. Apparaat uitzetten, daartoe de toets ON/OFF indrukken Stekker uit het stopcontact halen of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Ont-dooien en reinigen"). Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A70220GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A70220GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag