Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A70120GS4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A70120GS4. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A70120GS4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A70120GS4 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A70120GS4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (915 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A70120GS4 (766 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A70120GS4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. Onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. De veilligheid Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] Als het rode alarmlampje gaat knipperen en het alarmsignaal klinkt, betekent dit dat de binnentemperatuur nog niet laag genoeg is voor het bewaren van levensmiddelen. Om het alarmsignaal uit te schakelen en het knipperen van het temperatuurdisplay te stoppen, op de toets G drukken. Leg geen levensmiddelen in de vriezer totdat de binnentemperatuur -18C heeft bereikt of tot het rode lampje is uitgegaan. Druk op , , +" of , , -" om de indicatie op het temperatuurdisplay te veranderen van HUIDIGE temperatuur (continu brandend ) in GEWENSTE temperatuur (knipperend). Als geen van de twee toetsen weer wordt ingedrukt dan zal het temperatuurdisplay korte tijd later (binnen ongeveer 5 seconden) weer de HUIDIGE temperatuur aangeven. GEWENSTE temperatuur: Dit is de temperatuur die in het vriesvak bereikt moet worden. Het invriezen van verschillende producten moet na een goede voorbereiding altijd plaatsvinden in het vriesvak. Verplaats de ingevroren levensmiddelen van de bovenste lade naar de andere twee laden. Voor maximale vriesprestaties dient u de bovenste lade uit de vriezer te halen en de in te vriezen levensmiddelen direct op de verdamper te plaatsen. Als u kleinere hoeveelheden levensmiddelen wilt invriezen hoeft u de lade niet te verwijderen De snelvriesfunctie ("FROSTMATIC") wordt gebruikt om verse levensmiddelen snel in te vriezen en om te voorkomen dat reeds ingevroren levensmiddelen ongewenst warmer worden. Knop (J) gedurende 2-3 seconden indrukken; indien u kleine of grote hoeveelheden levensmiddelen wilt invriezen dan duurt dit resp. Ongeveer 4 tot 24 uur, voordat verse levensmiddelen zijn diepgevroren. Het gele lampje (H) zal gaan branden en de compressor zal continu werken tot het apparaat de invriestemperatuur heeft bereikt. Als de levensmiddelen volledig zijn diepgevroren (dit kan tot 24 uur duren) kunt u de snelvriesfunctie uitzetten door de toets (J) gedurende 2-3 seconden in te drukken. Als de snelvriesfunctie niet handmatig wordt uitgeschakeld, dan gebeurt dit 48 uur later automatisch. Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een warmte afgevend apparaat. Zorg ervoor dat de condensor en de compressor voldoende ventilatie hebben. Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje of in vershoudfolie om onnodige rijpvorming te voorkomen. Zorg ervoor dat nog in te vriezen levensmiddelen niet in aanraking komen met reeds ingevroren levensmiddelen. Open de deur niet onnodig en laat hem niet langer open staan dan nodig is. Laat warme levensmiddelen altijd eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in het apparaat zet. Na het invriezen kunt u de diepvriesproducten het beste naar de bewaarvakken verplaatsen, zodat u weer ruimte hebt in het invriesvak. [. . . ] Het apparaat werkt nu met behulp van een reserveprogramma todat een medewerker van de Technische dienst van de plaatselijke dealer het probleem heeft opgelost. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan. Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de temperatuur in de koelruimte te hoog worden. Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de compressor langer werken, de temperatuur in de diepvriezer stijgt en er wordt meer energie verbruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A70120GS4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A70120GS4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag