Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A60190GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A60190GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A60190GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A60190GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A60190GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (264 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A60190GS (477 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A60190GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van het koel/vriesapparaat. Plaats geen zware voorwerpen of het koel/vriesapparaat zelf op het aansluitsnoer. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, vooral niet als het koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken. - Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken. [. . . ] Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die niet door de fabrikant worden aangeraden. Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden geadviseerd. Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Het is geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen). Zie de hoofdstukken "In gebruik nemen", "Temperatuur instellen" en "Invriezen" voor het gebruik van de schakelaars en de indicators. Het gaat even branden als u het apparaat start, er verse levensmiddelen in zet en als de temperatuurregelaar op een lagere temperatuur is gezet. Het brandt constant als de temperatuur in het apparaat te hoog is (te veel warme levensmiddelen erin, deur is open blijven staan of deurrubber sluit niet goed) of bij een evt. C) Geel lampje en invriesschakelaar Als deze schakelaar ingeschakeld staat (wordt ingedrukt en brandt), werkt de compressor continu en zorgt voor een zo koud mogelijke temperatuur voor het invriezen. Hoe meer u de regelaar rechtsom draait, hoe intensiever er gekoeld wordt. In het apparaat wordt een temperatuur van -18 °C of kouder bereikt, als u de temperatuurregelaar volgens de afbeelding instelt. Zorg ervoor dat de condensor en de compressor voldoende ventilatie hebben. Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje of in vershoudfolie om onnodige rijpvorming te voorkomen. Zorg ervoor dat nog in te vriezen levensmiddelen niet in aanraking komen met reeds ingevroren levensmiddelen. Open de deur niet onnodig en laat hem niet langer open staan dan nodig is. Laat warme levensmiddelen altijd eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in het apparaat zet. Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Zorg ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar, niet beschadigd wordt. Als de ijsaanzetting zo dik is dat deze niet verwijderd kan worden met de ijskrabber moet het apparaat worden ontdooid. Als de stekker niet toegankelijk is zet dan de temperatuurregelknop op de stand "0". [. . . ] U hebt warme levensmiddelen in het apparaat gezet, De deur is niet goed gesloten. Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier voeten moeten op de vloer staan). Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A60190GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A60190GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag