Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A6012AGS2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A6012AGS2. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A6012AGS2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A6012AGS2 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A6012AGS2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (539 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A6012AGS2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Dit symbool en de cijfers voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat te doen als". . . . Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling. [. . . ] De op de afbeelding getoonde bak wordt niet bij het apparaat geleverd!Als de dauw- en ijslaag zo dik is, dat hij niet meer verwijderd kan worden met de krabber, dan is ontdooien noodzakelijk. Verloop van het ontdooien: Zet de thermostaatknop op stand << >>. 34 Haal alle ingevroren levensmiddelen uit het apparaat en leg ze, ingepakt in papier of doeken, in een korf en zet die op een koele plaats of leg ze in het vriesvak c. q. Veeg het dooiwater van tijd tot tijd met een doek of spons in de richting van de zijkant van het apparaat weg, daar kan het zich in een daarvoor bedoeld afvoerkaneel verzamelen en vervolgens op de volgende manier verwijderd worden: Zet een geschikte opvangbak voor het apparaat. Trek de smeltwaterafvoer, in het midden van het onderste gedeelte van het apparaat, voorzichtig in de richting van de pijl naar buiten, via deze opening loopt het smeltwater in de bak. U kunt het verloop van het ontdooien bespoedigen door op de koelplaten een een kopje of schoten heet water te zetten. Maak na het ontdooien de vochtige oppervlaktes droog en zet de smeltwaterafvoer terug op zijn plaats. Draai de thermostaatknop op de stand <<-18°C>> en laat het apparaat minstens 2 uur in de invriesmodus werken. Leg dan de eerder verwijderde levensmiddelen terug in de kast. Reiniging en onderhoud U kunt de vriezer het beste tegelijk ontdooien en schoonmaken. De binnenzijde van het apparaat met handwarm water schoonmaken en droog wrijven. Is opstelling naast een warmtebron niet te vermijden, dan moeten de volgende minimale afstanden worden aangehouden: Naast een gas- of elektrisch fornuis 3 cm. Als de afstand kleiner is, plaats dan een warmte-isolerende plaat van 0, 5 tot 1 cm dik tussen de twee apparaten. Houd de minimale afstanden aan (zie afb. ) A: opstelling onder een keukenkastje B: vrije opstelling 38 Deurdraairichting omzetten Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de deurdraairichting van rechts naar links omzetten. Kantel het apparaat voorzichtig achterover en zorg ervoor dat de compressor de vloer niet raakt. Draai de stelvoeten aan beide zijden uit (2 stuks), daarna de schroeven die de onderste deurscharnieren vasthouden (3 stuks) en de schroef aan de andere kant van het apparaat. Zet de deur van het koelapparaat neer door ze een beetje naar beneden te trekken. Schroeft u het hengsel van het bovenste scharnier van de deur los, en schroeft u ze aan de andere kant in. Zet de stift in de onderste deurscharnierplaat in de richting van de pijl over. Draai de stift van het bovenste deurscharnier uit en plaats hem aan de andere kant. Schuift u de armen naar de andere kant en brengt u de plastic stoppen in het plastic zakje van de handleiding naar de vrije gaten. Zet het apparaat op z'n plek, zet het waterpas en steek de stekker in het stopcontact. [. . . ] Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A6012AGS2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A6012AGS2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag