Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A60120GS2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A60120GS2. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A60120GS2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A60120GS2 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A60120GS2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (539 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A60120GS2 (895 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A60120GS2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] 11 Bedienings- en controle-inrichting Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie na 48 uur uit. Attentie: als u de FROSTMATIC-toets inschakelt of de temperatuurregelaar verstelt, kan het voorkomen dat het koelaggregaat van uw diepvrieskast niet onmidddellijk, maar pas na enige tijd begint te werken. Het rode alarmlampje (6) brandt: ­ bij in gebruik nemen van het apparaat, als de bewaartemperatuur nog niet bereikt is ­ als de temperatuur niet laag genoeg meer is (storing) ­ als grote hoeveelheden nog in te vriezen levensmiddelen in de kast worden gelegd ­ als de deur van het apparaat te lang open staat. Temperatuurwaarschuwing Als uw diepvrieskast met een akoestisch temperatuursignaal is uitgerust, klinkt tegelijk met het oplichten van het rode lampje (6) een akoestisch signaal, dat aangeeft dat de bewaartemperatuur te hoog resp. Het akoestische signaal blijft hoorbaar, totdat het rode lampje uitgaat of u door inschakelen van de FROSTMATIC-toets het signaal uitschakelt. De FROSTMATIC-toets kunt u uitschakelen als het rode lampje uitgaat. Functiestoringen Als de elektronica van het apparaat een storing ontdekt die verhindert dat de juiste temperatuur behouden wordt, dan knippert het rode alarmlampje. Het apparaat schakelt over op een noodprogramma totdat de service-afdeling de storing verholpen heeft. 12 In gebruik nemen en temperatuurregeling Met de temperatuurregelaar kan de gewenste bewaartemperatuur (-18°C of kouder) worden ingesteld. Temperatuurregelaar naar stand , , -16°C" draaien, het groene lampje, het gele lampje en het rode lampje gaan branden, het akoestische temperatuursignaal (voorzover aanwezig) klinkt, het koelaggregaat werkt automatisch. De elektronica van het apparaat schakelt de snelvriesfunctie automatisch na 5 uur uit. Bovendien schakelt u de FROSTMATIC-toets (4) in, het gele lampje gaat branden, het akoestische signaal wordt uitgeschakeld en het koelaggregaat werkt continu. Pas als het rode lampje niet meer brandt, schakelt u de FROSTMATICtoets uit, het gele lampje gaat uit, het akoestische signaal is weer geactiveerd. Attentie: controleert u regelmatig aan de hand van het rode temperatuur-controlelampje (6) of de bewaartemperatuur laag genoeg is. · Apparaat uitschakelen Om het apparaat uit te schakelen de temperatuurregelaar op stand " " draaien. U kunt de FROSTMATIC- functie ook handmatig beëindigen door nog een keer op de FROSTMATIC-toets te drukken. Nadat de vereiste bewaartemperatuur bereikt is opnieuw op de FROSTMATIC-toets drukken. Tips: · Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: ­ diepvrieszakken en -folie van polyethyleen; ­ speciale diepvriesdozen; ­ aluminiumfolie, extra sterk. · Voor het sluiten van zakken en folies zijn geschikt: plastic clips, elastiekjes of plakband. · Voor het sluiten de lucht uit de zakjes en folies strijken omdat lucht het uitdrogen van bevroren artikelen bevordert. · Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet. 15 Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender · De symbolen op de laden geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. · De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde. Maken van ijsblokjes 1. IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in de diepvrieskast plaatsen en laten bevriezen. 2. Om de ijsblokjes los te maken het ijsbakje verdraaien of kort onder stromend water houden. [. . . ] Temperatuur is niet juist ingesteld. Temperatuurregelaar tijdelijk op warmere instelling draaien. Deur slechts zo lang open laten als nodig is, FROSTMATIC-toets indrukken. Zie hoofdstuk "Opstelplaats". De temperatuur in de vriesruimte is niet voldoende, rode lampje brandt, akoestisch temperatuursignaal klinkt. Deur heeft te lang opengestaan. In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A60120GS2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A60120GS2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag