Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A278GS1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A278GS1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A278GS1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A278GS1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A278GS1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (202 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A278GS1 (207 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A278GS1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ARCTIS Diepvrieskasten Gebruiksaanwijzing 818 37 58-00/5 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] De alarmindicatie gaat automatisch uit wanneer de temperatuur in het vriesvak daalt en de ingestelde waarde van de thermostaat bereikt. Als de verdenking bestaat dat de levensmiddelen ontdooid zijn, de kwaliteit en het verdere gebruik ervan controleren. 818 37 58-00/5 17 "Open Deur"-waarschuwing Als de deur langer dan 1, 5 min. openstaat, knippert het rode waarschuwingslampje en klinkt tevens een alarm. Als er meer tijd nodig is voor het inruimen of eruit halen van diepvriesproducten kan het alarm uitgeschakeld worden door de toets FROSTMATIC in te drukken. Het rode waarschuwingslampje gaat uit als de deur gesloten wordt. Invriezen Voor het invriezen zijn de beide bovenste vakken het meest geschikt. · Voor het invriezen van levensmiddelen moet de WERKELIJKE temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C of kouder zijn. Het invriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse producten die binnen 24 uur ingevroren kan worden. Neem slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid die aangegeven staat op het typeplaatje als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt. · Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. Voor gebruik van de maximale invriesmogelijkheid de snelvriestoets 24 uur - bij kleinere hoeveelheden zijn 4 tot 6 uur voldoende - voor het invriezen indrukken. Het gele lampje gaat branden. 3 De snelvriestoets behoeft niet ingedrukt te worden bij kleine in te vriezen hoeveelheden tot 3 kg. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. Niet bevroren producten mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren producten omdat deze laatste dan kunnen ontdooien. Vergeet niet de snelvriesfunctie weer uit te schakelen, door de snelvriestoets nogmaals in te drukken. De gele indicatie gaat uit. 818 37 58-00/5 18 Tips: · Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: ­ diepvrieszakken en -folie van polyethyleen; ­ speciale diepvriesdozen; ­ aluminiumfolie, extra sterk. · Voor het sluiten van zakken en folie zijn geschikt: plastic klemmen, elastiekjes of plakband. · Voor het sluiten de lucht uit zakken en folie strijken, omdat lucht het uitdrogen van de diepvriesproducten bevordert. · Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet. Aanwijzing voor testinstituten: Stapelschema's ter vaststelling van de diepvriesprestatie resp. opwarmtijd kunnen direct bij de fabrikant aangevraagd worden. Bewaren van diepvriesproducten Let op!Voordat voor de eerste keer reeds bevroren diepvriesproducten in de diepvriesruimte worden gedaan, moet de vereiste bewaartemperatuur van -18 °C bereikt zijn. · Alleen verpakte diepvriesproducten bewaren opdat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de geur- of smaak niet op andere producten overgedragen wordt. [. . . ] · Condensor De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. De condensor wordt daarom aan de buitenkant, meestal aan de achterkant van het apparaat geplaatst. Klantenservice Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A278GS1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A278GS1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag