Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A 63270 GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A 63270 GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A 63270 GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A 63270 GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A 63270 GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (417 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A 63270 GT ANNEXE 712 (1946 ko)
   AEG-ELECTROLUX A 63270 GT (1946 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A 63270 GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u het apparaat gaat reinigen of repareren, dient u het altijd spanningloos te maken of de stekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik geen ander elektrisch apparaat binnen het apparaat zelf (bijv. Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan (R600a), een milieuvriendelijk en natuurlijk gas, (R600a). [. . . ] Mogelijke redenen van een alarmsituatie: U hebt te veel levensmiddelen ingelegd. Het apparaat uitschakelen Draai de knop van de thermostaat naar Uit (Off) positie Ga voor de temperatuurregeling van het apparaat als volgt voor: Indien u een lagere temperatuur wilt instellen, dan draai de knop van de thermostaat in wijzerszin naar . Voor een minder lagere temperatuur draai de knop van de thermostaat naar de ander richting, naar . Hang de manden aan de rand van de vrieskast (X) of plaats ze op de bodem van het apparaat (Y). Indien u meer dan 3-4 kg verse levensmiddelen op één keer wilt invriezen, dan moet de vrieskast worden vooraf gekoeld. Druk naar de knop (D) tenminste 24 uren daarvoor dat u de verse levensmiddelen inlegt. Deze functie wordt na 52 uren automatisch uitgeschakeld, en de vrieskast keert terug naar de normale temperatuur. de functie kan altijd worden uitgeschakeld als u de knop (D) herhaald drukt. Meerdere manden kunnen worden bezorgd van de Service of op de website van Electrolux (afhankelijk van het land). De afbeeldings op deze pagina laten zien, hoeveel manden in de verschillende modellen kunnen worden geplaatst. Verwijder de sleutel vooraleer u een oud apparaat naar andere afvallen gooit. Vergeet niet om de stop van het dooiwaterafvoergootje terug te stekken. Voor het verwijderen van rijp of ijs nooit een mes of andere scherpe voorwerpen gebruiken. Trek de stekker uit het stopcontact en neem alle beweegbare toebehoren uit. Gebruik geen sterke detergenten, schuurmiddelen of gearomatiseerde detergenten voor de reiniging van het apparaat. Het deksel openen en sluiten Daar het deksel van een afdichting is voorzien, kan het na sluiten niet makkelijk worden geopend. [. . . ] Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen, hier vindt u informatie m. Voor opslagtijden van ingevroren levensmiddelen zie het tabel onderaan. Het alarmsignaal is hoorbaar en het rode controlelampje ( ) symbool is zichtbaar Is het deksel volledig gesloten? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A 63270 GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A 63270 GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag