Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A 60120 GS4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A 60120 GS4. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A 60120 GS4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A 60120 GS4 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A 60120 GS4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (588 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A 60120 GS4 (741 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A 60120 GS4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beachten Sie bitte nur die Hinweise, die Ihre Geräteausführung betreffen. Die Stellung << -16°C >> bezeichnet die höchste (am wenigsten kalte) und die Stellung << -24°C >> bezeichnet die niedrigste (kälteste) Temperatur. Voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. [. . . ] Normaal gesproken kunt u de schakelaar het best op << -18°C >> zetten, u moet, bij het instellen van de temperatuur echter rekening houden met: de kamertemperatuur, in de ruimte waar het apparaat geplaatst is, hoe vaak de deur geopend zal worden, de hoeveelheid levensmiddelen die in de kast bewaard worden, de plaats van het apparaat. Bij het kiezen van de juiste temperatuur moet met al deze factoren rekening gehouden worden, het kan gebeuren dat het raadzaam is hiermee een beetje te experimenteren. Thermostaatknop hoger zetten, als u een hogere temperatuur wenst, de knop in een lagere stand zetten. Wanneer u de ingestelde temperatuur verandert, 24 uur wachten voordat u deze weer verandert, zodat de binnentemperatuur zich kan stabiliseren. Waarschuwingslampje (rood) Als het waarschuwingslampje voor onregelmatige temperatuur (E) gaat branden, betekent dat dat de binnentemperatuur van de vrieskast te hoog is (hoger dan -12 °C), een juiste conservering van de levensmiddelen is niet meer gegarandeerd. Wanneer de vrieskast voor het eerst wordt ingeschakeld, gaat het waarschuwingslampje knipperen tot de temperatuur, die nodig is om diepgevroren voedsel correct te bewaren, bereikt is. temperatuurstoring: De temperatuur in het vriesvak garandeert , bij normale werking van het apparaat , de correcte conservering van de levensmiddelen in het vak. Wanneer deze temperatuur, om welke reden ook, boven een bepaalde waarde (-12 °C) komt, gaat er een waarschuwingslampje branden en klinkt er een alarmsignaal. Het waarschuwingslampje is een continu brandend rood lampje (E), het geludisalarm klinkt met tussenpozes. U kunt het geluidsalarm uitschakelen door eenmaal op de knop (D) te drukken. Het invriezen van verschillende producten moet na een goede voorbereiding altijd plaatsvinden in het vriesvak. Verplaats de ingevroren levensmiddelen van de bovenste lade naar de andere twee laden. Voor maximale vriesprestaties dient u de bovenste lade uit de vriezer te halen en de in te vriezen levensmiddelen direct op de verdamper te plaatsen. Als u kleinere hoeveelheden levensmiddelen wilt invriezen hoeft u de lade niet te verwijderen Druk voor het inschakelen van de invriesmodus 2 - 3 seconden op de Aan/Uitschakelaar voor invriezen (D); bij kleine hoeveelheden levensmiddelen duurt het ongeveer 4 uur en bij grotere hoeveelheden ongeveer 24 uur, voordat verse levensmiddelen diep gevroren zijn. Dan werkt de compressor continu om de voor het invriezen vereiste temperatuur te bereiken. Nadat de levensmiddelen volledig diepgevroren zijn (wat tot 24 uur kan duren), kan de invriesmodus ook handmatig uitgeschakeld worden, door 2-3 seconden op de knop (D) te drukken. Als u de invriesfunctie niet handmatig uitschakelt, zorgt de elektronica van het apparaat ervoor dat dit na verloop van 48 uur automatisch gebeurt. Na het invriezen kunt u de diepvriesproducten het beste naar de bewaarvakken verplaatsen, zodat u weer ruimte hebt in het invriesvak. Indien u een groetere hoeveelheid levensmiddelen moet opslaan, dan kunt de korven (behalve het onderste korf) verwijderen, zodat het voedsel direct naar de rekken kan worden gelegd. Na openen en sluiten van de deur van de vriezer ontstaat in het apparaat een vacuüm. Na sluiten van de deur duurt het 2-3 minuten voordat u de deur weer kunt openen. Stel de vriezer zodanig in dat de binnentemperatuur nooit warmer dan -18 °C wordt. [. . . ] Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de compressor langer werken, de temperatuur in de diepvriezer stijgt en er wordt meer energie verbruikt. Als het apparaat waterpas moet worden gezet, kunnen deze afstandsringen worden verwijderd. Zet het apparaat niet direct in de zon of dicht bij een verwarming of fornuis. Is opstelling naast een warmtebron niet te vermijden, dan moeten de volgende minimale afstanden worden aangehouden: Naast een gas- of elektrisch fornuis 3 cm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A 60120 GS4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A 60120 GS4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag