Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 995E-WP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 995E-WP. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 995E-WP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 995E-WP te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 995E-WP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1899 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 995E-WP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren. Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt. Zorg er voordat er bedrading wordt aangelegd voor dat de hoofdterminal van het apparaat niet onder stroom staat. Laat de elektrische verbindingen het apparaat of de pannen niet aanraken als u het apparaat aansluit op het stopcontact. [. . . ] Gebruikers met een pacemaker moeten een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de inductiekookzones als het apparaat in werking is. Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak. Het kookgerei is niet juist of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. De brugfunctie verbindt twee kookzones en werken dan samen als één kookzone. Raak één van de bedieningssensors aan om de warmteinstelling in te stellen of te wijzigen. U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. Er klinkt zes keer een geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld. Wacht totdat de kookzone is afgekoeld voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie: · -- 5 uur -- 4 uur -- 1, 5 uur U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het geluid stoppen: aanraken Als in werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen de geluiden horen als: · De Timer met aftelfunctie gaat af · Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Raak om deze functie te starten Het symbool verschijnt gedurende vier seconden. Raak om deze functie te stoppen De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven. INDUCTIEKOOKZONES Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan erg snel heet wordt. Krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie). Fluitend geluid: bij gebruik van één of meer kookzones met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie) · Deze geluiden zijn normaal en hebben niets met een defect te maken. Een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd. Afmetingen van de pannen: inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de grootte van de bodem van het kookgerei aan. de efficiëntie van de kookzone De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op de diameter van het kookgerei. [. . . ] Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. Reinig het apparaat telkens na gebruik Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Mogelijke oplossing Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 995E-WP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 995E-WP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag