Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 98031 KF-SN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 98031 KF-SN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 98031 KF-SN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 98031 KF-SN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 98031 KF-SN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6811 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 98031 KF-SN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] De powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones, b. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar warmte-instelling 14. Bedieningspaneel Inschakelen Uitschakelen Raak aan / Raak een kookstand aan Indicatie Twee kookzones vormen een paar (zie de afbeelding). Tussen deze kookzones wordt het maximaal beschikbare vermogen verdeeld door het vermogensbeheer. Als de Powerfunctie is ingesteld voor een kookzone, dan wordt het extra vermogen dat voor deze kookzone nodig is overgebracht door het Vermogensbeheer, waardoor het vermogen van de andere kookzone van het paar verlaagd wordt. De Powerfunctie wordt ingeschakeld voor de andere kookzone van het paar. De Powerfunctie wordt uitgevoerd, maar kookstand 14 op de ene kookzone en de Powerfunctie op de andere kookzone van een paar is meer dan de maximale uitvoer voor beide kookzones. Daarom verlaagt Vermogensbeheer de eerste kookzone bijvoorbeeld van 14 naar 5; het display voor deze kookzone wisselt tussen 14 en 5 en blijft vervolgens op het huidige maximum van 5. Functie Automatische uitschakeling Voorwaarde Kookstand is ingesteld Resultaat na het verstrijken van de tijd Geluidssignaal 00 knippert Kookzone wordt uitgeschakeld Geluidssignaal 00 knippert Kookzones niet in gebruik Als er slechts één aftelwaarde is ingesteld, kunt u deze alleen veranderen als het apparaat is ingeschakeld. Als naast het instellen van de kookstand voor deze kookzone een kookwekker wordt ingesteld, zal de kookzone na het verstrijken van de tijd worden uitgeschakeld. Als een kookzone wordt uitgeschakeld, wordt de ingestelde timerfunctie ook uitgeschakeld. Bedieningspaneel Raak één keer aan Raak één keer aan Raak één keer aan Raak één keer aan Indicatie Controlelampje van de eerste kookzone knippert Controlelampje van de tweede kookzone knippert Controlelampje van de derde kookzone knippert Controlelampje van de vierde kookzone knippert Als andere timerfuncties zijn ingesteld, zal na een paar seconden de kortste resterende tijd van alle timerfuncties worden weergegeven en het overeenkomstige controlelampje beginnen te knipperen. Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Bedieningspaneel Selecteer de kookzone Indicatie Het controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven De resterende tijd telt af tot 00. Bedieningspaneel Selecteer een kookzone Indicatie Het controlelampje voor de geselecteerde kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Bedieningspaneel Selecteer een kookzone Indicatie Het controlelampje voor de gekozen kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Als na het inschakelen van de kookplaat er voor een kookzone binnen 10 seconden geen kookstand is ingesteld, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld. Als één of meer sensorvelden langer dan 10 seconden worden bedekt door voorwerpen (een pan e. ) klinkt er een geluidssignaal en schakelt de kookplaat automatisch uit. Als alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat na ongeveer 10 seconden automatisch uit. bedieningspaneel · Als het apparaat uitgeschakeld is en één of meer sensorvelden op het bedieningspaneel langer dan 10 seconden worden bedekt, dan klikt er een geluidssignaal. Het geluidssignaal wordt automatisch uitgeschakeld als de sensorvelden niet meer worden bedekt. [. . . ] De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen gerecycled worden. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst. De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, enz. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 98031 KF-SN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 98031 KF-SN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag