Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 96931K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 96931K-MN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 96931K-MN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 96931K-MN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 96931K-MN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2585 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 96931K-MN (2579 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 96931K-MN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 96931K-MN Gebruiksaanwijzing Glaskeramische kookplaat 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Raak Bedieningspaneel gedurende 4 seconden aan Schakel het apparaat uit. Display/signaal gaat branden 9 De kinderbeveiliging is uitgeschakeld. De kinderbeveiliging kan alleen worden in- of uitgeschakeld als er geen kookstand is ingesteld. Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen De kinderbeveiliging kan op deze manier worden uitgeschakeld voor een enkele kooksessie; daarna blijft hij geactiveerd. Stap 1. Raak Bedieningspaneel Schakel het apparaat in gedurende 4 seconden aan gaat branden Display/signaal Het apparaat kan normaal worden gebruikt tot het de volgende keer wordt uitgeschakeld. Na het uitschakelen van het apparaat, wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. Na het uitschakelen van de kinderbeveiliging, moet een kookstand of functie binnen ong. 10 seconden worden ingesteld, anders wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. De timer gebruiken Functie Automatische uitschakeling Voorwaarde Kookstand is ingesteld Resultaat na het verstrijken van de tijd Geluidssignaal 00 knippert Kookzone wordt uitgeschakeld Geluidssignaal 00 knippert Kookwekker kookzones niet in gebruik Als er slechts één aftelwaarde is ingesteld, kunt u deze alleen veranderen als het apparaat is ingeschakeld. Als naast het instellen van de kookstand voor deze kookzone een kookwekker wordt ingesteld, zal de kookzone na het verstrijken van de tijd worden uitgeschakeld. Als een kookzone wordt uitgeschakeld, wordt de ingestelde timerfunctie ook uitgeschakeld. Bedieningspaneel Raak één keer aan Indicatie Controlelampje van de eerste kookzone knippert 10 Bediening van het apparaat Stap 2. klinkt er een geluidssignaal en schakelt de kookplaat automatisch uit. · Als alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat automatisch uit na ongeveer. Bedieningspaneel · Wanneer het apparaat is uitgeschakeld en een of meer sensorvelden op het bedieningspaneel langer dan 10 seconden bedekt worden, klinkt er een akoestisch alarm. Het akoestisch signaal schakelt zichzelf automatisch uit wanneer de sensorvelden niet langer worden bedekt. Kookzones · Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of als de kookstand niet wordt gewijzigd, schakelt de desbetreffende kookzone automatisch uit. Voordat u deze kookzone opnieuw gebruikt, moet de kookzone worden ingesteld op . Temperatuurinstelling Uitschakeling na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur 12 Tips voor koken en braden Vermogensbeheer De drie kookzones (gemarkeerd in de afbeelding) hebben samen een maximaal mogelijk vermogen. Als het maximale vermogen van alle drie kookzones overschreden dreigt te worden, bijvoorbeeld bij het inschakelen van een extra kookzone of door de temperatuur te verhogen, vermindert het Vermogensbeheer automatisch het vermogen van de andere kookzones. Het vermogen van de kookzone die het langst is ingeschakeld, wordt verlaagd. Gedurende twee minuten wisselt de indicatie van deze kookzone tussen de vorige temperatuurinstelling en de maximaal mogelijke temperatuurinstelling op dit moment. De volgende tabel toont de verdeling van de maximaal mogelijke temperatuurinstelling als alle drie kookzones tegelijkertijd ingeschakeld zijn. Eerste kookzone 14 14 14 13 Tweede kookzone 14 13 12 13 Derde kookzone 1 - 11 12 13 Tips voor koken en braden Informatie over acrylamides Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. Kookgerei · U kunt goed kookgerei herkennen aan de bodem van de pannen. · Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat die moeilijk of niet verwijderd kunnen worden. Energiebesparing Tips voor koken en braden 13 Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt. [. . . ] De minimale afstanden ten opzichte van andere apparaten en units dienen in acht genomen te worden. Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is. De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 96931K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 96931K-MN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag