Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95764G-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95764G-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 95764G-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95764G-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 95764G-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (438 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 95764G-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek altijd de stekker van de vonkontsteking uit het stopcontact bij het schoonmaken en onderhoud van de kookplaat. Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan zuurstof veroorzaken. · · · · · · · · · Veiligheid van kinderen · Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplaat kinderen uit de buurt. Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het afkoelen. 2 Installatie · · · Het installeren en aansluiten van het apparaat dient door een erkend installateur te geschieden. Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeld op de sticker naast de gasaansluiting van de kookplaat. [. . . ] Druk de bij de brander horende knop geheel in en draai hem op de hoogste stand. Houd dan de knop nog 5 seconden geheel ingedrukt. De vlam beveiliging voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat door een storing in het gasnet. Zet vervolgens de knop in de gewenste stand. Wokbrander A B D C afb. 1 A - Branderdeksel B - Vlamverdeler C - Vlambeveiliging D - Vonkontsteking De vonkontsteking zal ook als de brander aan is nog een paar maal navonken. Mocht na verschillende pogingen de brander niet aan gaan, controleer dan of het branderdeksel (afb. Om de brander uit te schakelen draait u de knop rechtsom op de UIT " " stand. Zet altijd eerst de brander lager of uit voordat u de pan van de brander neemt. Optimaal rendement Voor een optimaal rendement moet de diameter van de pan aangepast zijn aan de brander, zodat de vlammen niet langs de zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren ook om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt bereikt is. Wees voorzichtig als u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). AFMETING 260 mm 220 mm 160 mm Onderhoud Trek voordat u de kookplaat gaat schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat de kookplaat afkoelen. Voor het reinigen van de emaille delen mag nooit een agressief middel gebruikt worden. Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder voedselresten, maak de branderringen en -deksels goed droog met een zacht doekje voordat u ze weer terug zet. Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken nooit een pannenspons van staalwol, een agressief schoonmaakmiddel, of een pannenspons met een harde laag. Gebruik voor het verwijderen van hardnekkig vuil daarvoor in de handel zijnde schoonmaakmiddelen zonder schurende werking. afb. 2 FO 2110 Vonkontsteking De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voedselresten en vocht, omdat anders de ontsteking niet functioneert (afb. 3 FO 2265 Aanwijzingen voor de installateur De installatie en de aansluiting dienen door een erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens de hem bekende voorschriften en eventuele voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf. De aansluiting dient van een GIVEG-goedgekeurde aansluitgaskraan met koppeling te worden voorzien. Gasaansluiting Attentie Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken aan de lucht. Zorg daarom voor voldoende ventilatie. De aansluiting moet volgens NEN 1078 gemaakt worden. De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op het typeplaatje. Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning. Een haakse fitting met 1/2" wartel A (NEN 3258) en ringetje worden meegeleverd. Schroef een en ander eerst losjes in elkaar, bepaal de juiste richting en draai de wartel daarna stevig vast. [. . . ] Voor het vervangen van het snoer mag alleen type H05V2V2-F T9 worden gebruikt, aangepast aan temperatuur en belasting. De elektrische aansluitingen voor de oven en de kookplaat moeten toegankelijk blijven en afzonderlijk gelegd worden. Zorg ervoor dat de onderzijde van een bovenkast altijd minimaal 650 mm verwijderd is van de kookplaat (afb. 15 kookplaat een afzuigkap van 60 cm wordt geplaatst, zorg er dan voor, dat de 50 cm 2 120 cm 2 bovenkasten links en rechts van de kap minimaal 550 mm afstand hebben tussen de onderkant van de kasten en het werkblad. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 95764G-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 95764G-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag