Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95754G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95754G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 95754G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95754G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 95754G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1572 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 95754G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zet dan een raam open of zorg voor een goede ventilatie door een afzuigkap te plaatsen of door een raam open te zetten. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel af, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen of in acht genomen. Service l l Tracht in geval van een storing of een defekt dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de AEG Klantenservice. [. . . ] 32 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Elektrische verbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Aanpassing aan verschillend gastype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Inbouwmogllijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Over deze gebruiksanwijzing Oderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de voldende betekenis: Aanwijzingen m. b. t. het milieu Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijn 89/336 EEG, 93/68 EEG, 90/396 EEG, 73/23 EEG, 90/683 EEG. 28 Uitvoering 1 2 4 2 3 1. Knoppen De bediening De knoppen zijn voorzien van de volgende indicaties = UIT = maximum = minimum Integrale ontsteking F l Ontsteek altijd de brander voordat U er een pan opzet. Door de knop van de te gebruiken brander geheel in te drukken en op de hoogste stand te draaien, zal de betreffende brander aangaan. De vlam beveiliging voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat door een storing in het gasnet. Bij de grote brander kunt u eventueel ook doordraaien naar de kleine stand. Bij gebruik van een gasslang moet een door de AGB erkende slang met metalen omhulsel worden gebruikt. Bij het gebruiken van flexiebele vaste verbindingen moet men er op letten dat de pijpen niet kunnen worden geplet of dichtgekneppen en niet in aanraking komen met bewegende delen. Deze kookplateaus kunnen zowel worden gevoed met gas van Slochteren (G25) met een nominale druk van 25 mbar als met aardgas (G20) met een nominale druk van 20 mbar. Om te werken met deze twee soorten gas is geen extra afstelling nodig. Alvorens de installatie uit te voeren moet u nagaan of de gastoevoer volstaat voor de correcte voeding van het plateau. Deze drukdaling is afhankelijk van volgende factoren: - maximum debiet van de gasmeter; - diameter en lengte van de leidingen voor en achter de meter; - doorgangsopeningen van de verschillende kranen in het circuit; - diameter van de eventuele tussenstukken. BELANGRIJK - Voor een correcte werking, een zuinig verbruik en een grotere levensduur van het kookplateau moet u ervoor zorgen dat de toevoerdruk overeenstemt met de waarden in de tabel. 4 FO 2365 A - Aansluitpijp met wartel B- Ringetje C - Draaibare messing elleboog Aan het einde van de verstelbare pijp, waarop een GJ 1/2" draadmoer gemonteerd is, wordt de elleboog zo gemonteerd dat de afdichtingsring zich tussen de onderdelen bevindt zoals aangegeven in figuur 4. Schroef de onderdelen op elkaar zonder aan te spannen, draai de elleboog in de gewenste richting en span dan aan. BELANGRIJK - Om de installatie te voltooien, kijk altijd de perfecte dirchtheid van de verbindingsstukken na door een zeepachtige oplossing te gebruiken, nooit een vlaam Technische gegevens Afmetingen in mm: Kookplaat H x B x D Inbouwopening B x D Categorie Apparaat Klasse Koppeling gas Voeding gas Voeding elektriciteit 12x 740 x 520 560 x 480 II 2E+3+ 3 G 1/2 Aardgas G20-G25 / 20-25 mbar 230 V ~ 50 Hz Inspuitstukken BRANDER MAXIMALE DEBIET kW MINIMALE DEBIET kW MAXIMALE CALORISCHDEBIET AARDGAS G 20 - 20 mbar Düsen 1/100 m 3 /h Düsen 1/100 G30 CALORISCH CALORISCH GAS LPG 28/37 mbar g/h G31 Kleinbrander Normaalbrander Sterkbrander 1 1, 9 Aardgas : 2, 9 LPG : 2, 7 0, 33 0, 45 0, 65 70 96 119 0, 095 0, 181 0, 276 50 71 86 73 138 196 71 136 193 33 Elektrische verbinding Het kookplateau is ontworpen om te werlen bij 230 V eenfasig. De aansluiting moet worden uitgevoerd conform de voorwaarden en normen, voorgeschreven door de geldende wetgeving. [. . . ] Bovendien moet de groen/gele aardingsdraad zon 2 cm langer zijn dan de fasedraad en de neutrale draad (fig 5). Om de klep van het klemmenbord te openen en toegang te krijgen tot de aansluitklemmen gaat u als volgt te werk: l Fig. 5 Neutraal Aarde (groen/geel) Fig. 5-b schuif het uiteinde van een schroevedraaier in de uitsteeksels aan de zichtbare zijkant van het klemmenbord; druk voorzichtig naar boven (Fig. 5-b) l FO 0257 34 Aanpassing aan verschillend gastype FO 0392 Vervanging van de gasproeiers Verwijder de roosters. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 95754G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 95754G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag