Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95754G-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95754G-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 95754G-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95754G-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 95754G-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (294 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 95754G-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek altijd de steker van de vonkontsteking altijd uit het stopcontact bij het schoonmaken en onderhoud van de kookplaat. Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan zuurstof veroorzaken. Veiligheid van kinderen Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplat kinderen uit de buurt. Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het afkoelen. 2 Installatie Het installeren en aansluiten van het apparaat dient door een erkend vakman, bekend met de daarvoor geldende voorschriften, aangesloten te worden. Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeldt op de sticker naast de gasaansluiting van de kookplaat. [. . . ] 11 Inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Inbouwmogllijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Over deze gebruiksanwijzing Oderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de voldende betekenis: Aanwijzingen m. b. t. Knoppen 2 5 De bediening De knoppen zijn voorzien van de volgende indicaties = UIT = maximum = minimum A - Branderdeksel B - Vonkontsteking C - Vlambeveiliging Fig. 1 Integrale ontsteking Ontsteek altijd de brander voordat U er een pan opzet. F l Door de knop van de te gebruiken brander geheel in te drukken en op de hoogste stand te draaien, zal de betreffende brander aangaan. De vlam beveiliging voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat door een storing in het gasnet. Bij de grote brander kunt u eventueel ook doordraaien naar de kleine stand. De vonkontsteking zal ook als de brander aan is nog een paar maal navonken. 5 l Mocht na verschillende pogingen de brander niet aan gaan, controleer dan of de branderdeksel (Fig. Om de brander uit te zetten draait u de knop naar rechts op de UIT "l" stand. Zet altijd eerst de brander op de uitstand voordat u de pan van het gas neemt. Optimaal rendement Voor en optimaal rendement moet de diameter van de pan aangepast zijn aan de brander, zodat de vlammen niet langs de zijkant uitslaan. Wij adviseren ook om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt bereikt is. Wees voorzichting met het bakken wanneer u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie en vet ontbranden gemakkelijk bij oververhitting. Tabel van de minimale en maximale diameters van de pannen TYPE BRANDER STERK NORMAAL KLEIN MIN. AFMETING 260 mm 220 mm 160 mm 6 Onderhoud Voordat u de kookplaat gaat reinigen moet eerst de stroomtoever van de vonkontsteking worden afgesloten. Voor het reinigen van de emaille delen mag nooit een agressief middel gebruikt worden. Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder voedselresten, maak de brander- ring en deksel goed droog met een zacht doekje voor ze weer terug te plaatsen. Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken nooit een pannenspons van staalwol, een agressief poetsmiddel, of een pannenspots met een harde laag. Gebruik voor het reinigen van hardnekkig vuil de daarvoor in de handel zijnde schoonmaak middelen zonder schurende werking. Fig. 2 FO 2110 Vonkontsteking De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voetselresten en vocht, omdat enders de ontsteking niet functioneert (Fig. 3 FO 2265 7 Waarschuwingen voor de installateur De volgende gebruiksaanwijzingen zijn tot een gekwalificeerd technicus gericht, die de installatie uitvoert, zodat hij de installatie en de verbindingen op de juiste manier kan uitvoeren, de huidige wetten en normen in acht nemende. Iedere tussenkomst na aansluiting dient te worden uitgevoerd met afgekoppelde of uitgeschakelde stroomtoevoer. [. . . ] Bevestig een stekker aan de kabel, aangepast aan de belasting, en sluit aan op een beveiligd contact. Als een directe aansluiting op het stroomnet vereist is, moet een meerpolige stekker worden gebruikt met een minimum afstand tussen de contacten van 3 mm, aangepast aan de belasting en geldende voorschriften. De bruine fasedraad (die aangesloten is op de L clip van het plateau) moet altijd worden aangesloten op het fasecontact van het stroomnet. 5 niet heter kan worden dan 90° C. Vervangen van de stroomkabel De verbindinq tussen stroomkabel en klemmenbord is van het Y-type: de stroomkabel kan dus alleen worden vervangen met behulp van een speciaal stuk gereedschap waarmee de installateurs uitgerust zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 95754G-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 95754G-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag