Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95751G-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95751G-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 95751G-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95751G-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 95751G-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (299 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 95751G-B (284 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 95751G-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek altijd de steker van de vonkontsteking altijd uit het stopcontact bij het schoonmaken en onderhoud van de kookplaat. Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan zuurstof veroorzaken. 26 Veiligheid van kinderen Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplat kinderen uit de buurt. Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het afkoelen. Installatie Het installeren en aansluiten van het apparaat dient door een erkend vakman, bekend met de daarvoor geldende voorschriften, aangesloten te worden. Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeldt op de sticker naast de gasaansluiting van de kookplaat. [. . . ] Om de brander uit te zetten draait u de knop naar rechts op de UIT "l" stand. 29 A - Branderdeksel B - Vonkontsteking C - Vlambeveiliging Fig. 1 l Zet altijd eerst de brander op de uitstand voordat u de pan van het gas neemt. Optimaal rendement Voor en optimaal rendement moet de diameter van de pan aangepast zijn aan de brander, zodat de vlammen niet langs de zijkant uitslaan. Wij adviseren ook om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt bereikt is. Wees voorzichting met het bakken wanneer u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie en vet ontbranden gemakkelijk bij oververhitting. Tabel van de minimale en maximale diameters van de pannen TYPE BRANDER STERK NORMAAL KLEIN MIN. AFMETING 260 mm 220 mm 160 mm 30 Onderhoud Voordat u de kookplaat gaat reinigen moet eerst de stroomtoever van de vonkontsteking worden afgesloten. Voor het reinigen van de emaille delen mag nooit een agressief middel gebruikt worden. Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder voedselresten, maak de brander- ring en deksel goed droog met een zacht doekje voor ze weer terug te plaatsen. Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken nooit een pannenspons van staalwol, een agressief poetsmiddel, of een pannenspots met een harde laag. Gebruik voor het reinigen van hardnekkig vuil de daarvoor in de handel zijnde schoonmaak middelen zonder schurende werking. De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voetselresten en vocht, omdat enders de ontsteking niet functioneert (Fig. 2 FO 2110 Periodek onderhoud Tracht in geval van een storing of een defekt dit Fig. Reparaties welke door niet deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de AEG Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen. 31 Waarschuwingen voor de installateur l l l l De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud optimaal verlopen, volgens de geldende normen. De installatie moet conform de norm NBN D 51. 003 Installaties gevoed met stoolgas lichter dan lucht worden uitgevoerd. De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen, handdoeken enz. ). Ingeval het plateau op de stroomtoevoer aangesloten moet blijven, moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Aansluiting gas Monteer een afsluitkraan die erkend is door de AGB. [. . . ] 9); l zet het plateau precies op de juiste plaats; l bevestig met de speciale meegeleverde klemmen (Fig. 9). De druk door het vastschroeven volstaat om een groef aan te brengen in de afdichtig, waarvan het teveel dan gemakkelijk kan worden verwijderd. De rand van het plateau vormt een dubbele afdichting die een betrouwbare garantie vormt tegen infiltratie van vloeistoffen. 36 Het plaatsen in het werkblad FO 2320 FO 2518 afdichting Fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 95751G-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 95751G-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag