Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95570G-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95570G-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 95570G-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95570G-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 95570G-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2916 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 95570G-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL 95570G-B Gebruiksaanwijzing Inductie-/gaskookplaat 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] 72 Beschrijving van het apparaat 11 Beschrijving van het apparaat Indeling kookplaat 1 2 145 mm 3 180 mm 210 mm 145 mm 7 6 5 4 1 Dubbele brander 5000 W 2 Inductiekookzone 1400 W met vermogensfunctie 2500 W 3 Inductiekookzone 1800 W met vermogensfunctie 2800 W 4 Inductiekookzone 1400 W met vermogensfunctie 2500 W 5 Paneel met aanraakbediening 6 Inductiekookzone 2200 W met vermogensfunctie 3600 W 7 Bedieningsknop Beschrijving er is geen gastoevoer / uitstand stand ontsteking / er is maximale gastoevoer minimale gastoevoer Binnenkroon dubbele kroon Bedieningsknop voor de gasbrander Symbool Paneelindeling van aanraakbediening voor inductiezones 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6 Raak de regelingen met een vinger aan om de kookplaatfuncties te starten. 12 Beschrijving van het apparaat Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Sensorveld 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Functie schakelt de kookplaat in en uit schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit tonen voor welke zone u de tijd instelt toont de tijd in minuten schakelt de vermogensfunctie in geeft de temperatuurinstelling /OptiHeat-regeling aan Bedieningsknop brander tijdsduur verlengen of verkorten kookzone selecteren schakelt in en uit STOP+GO een vergrendeling met indicatielampje timerindicaties van de kookzones timerdisplay Een display met de temperatuurinstelling een bedieningsbalk / met een indicatielampje Display kookstand Displays tonen de actieve functies Display De kookzone wordt gebruikt Warmhouden De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld Vermogensfunctie is ingeschakeld + cijfer / / Er is een storing OptiHeat Control (restwarmte-indicatie in 3 stappen): kookzone is nog warm / warmhoudstand / restwarmte Vergrendeling/kinderslot is ingeschakeld Het kookgerei is ongeschikt of te klein of er staat geen kookgerei op de kookzone De automatische uitschakeling is actief Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) WAARSCHUWING!De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct onder in het kookgerei zelf. Het keramische glas wordt alleen opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei. Bediening van het apparaat 13 Bediening van het apparaat Aansteken van de dubbele brander WAARSCHUWING!De fabrikant is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de vlam Steek altijd de brander aan voordat u de pan erop zet. De dubbele brander heeft twee kronen die tegelijkertijd of apart aangestoken kunnen worden. Hiervoor drukt u de betreffende bedieningsknop in en draait u deze naar links op de ). Om de binnenste kroon te ontsteken drukt u de betreffende bedieningsknop in en draait ). Houd de knop na het aansteken van de vlam ongeveer 5 seconden ingedrukt; hierdoor wordt het thermokoppel warm. Als de brander na enkele pogingen nog steeds niet aan is, controleer dan of de kroon en de dop op de juiste manier geplaatst zijn. 1 2 4 3 1 2 3 4 Dop van de brander Kroon van de brander Ontstekingsbougie Thermokoppel WAARSCHUWING!Als de brander na 15 seconden nog niet brandt, laat de bedieningsknop dan los, draai hem in de uit-stand en probeer de brander nogmaals aan te steken nadat u minimaal 1 minuut heeft gewacht. Als er geen elektriciteit is kunt u de brander zonder de elektrische voorziening aansteken; breng een vlam dichtbij der brander, druk de bijbehorende knop in en draai hem linksom op de maximale stand. 14 Bediening van het apparaat Als de brander onbedoeld uit gaat, draai de bedieningsknop dan in de uitstand en wacht minstens 1 minuut voordat u hem opnieuw probeert aan te steken. Bij het weer inschakelen van de netspanning, na installatie of stroomuitval is het normaal dat de vonkontsteking automatisch geactiveerd wordt. De brander uitzetten Om de vlam uit te zetten draait u de knop op het symbool . Draai de vlam altijd lager of schakel hem uit voordat u de pan van de brander haalt. De wokstandaard gebruiken Een wokstandaard is meegeleverd zodat u een wok met een ronde bodem op de kookplaat kunt gebruiken. U kunt de wokstandaard alleen met de dubbele brander gebruiken en u kunt hem niet met een ander type wok of pan gebruiken. Als u de wokstandaard plaatst, zorg er dan voor dat de uitsparingen in de standaard goed steunen op de armen van de pannensteunen. Zorg er bij het plaatsen van het rooster van de dubbele brander voor dat de holle delen van het rooster in de desbetreffende gaten op de glasplaat passen. Wees zeer voorzichtig bij het terugplaatsen van de pannensteunen om schade aan de kookplaat te voorkomen. De inductiezones bedienen In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. Vertrouw niet op de pandetector. Automatisch uitschakelen De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld. · u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. · u langer dan 10 seconden een voorwerp (een pan, een doek enz. ) of vloeistoffen op een sensorveld legt/laat liggen. Het geluidssignaal blijft klinken tot u het voorwerp hebt weggehaald. Bediening van het apparaat 15 · de kookplaat te heet wordt (b. v. Automatische uitschakelingstijden Temperatuurinstelling Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Temperatuurinstelling Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. [. . . ] De kookstand wisselt Er klinkt een geluid en het apparaat wordt in- en uitgeschakeld. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de Klantenservice. Maak het sensorveld vrij. · De automatische uitschakeling is in werking getreden. · Oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 95570G-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 95570G-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag