Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95300KA-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95300KA-MN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 95300KA-MN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 95300KA-MN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 95300KA-MN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (576 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 95300KA-MN (512 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 95300KA-MN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 95300KA-mn Glass Ceramic Cooking Surface Keramische kookplaat Table de cuisson vitrocéramique Operating Instructions/ Installation Instructions Gebruiksaanwijzing/ Installatieaanwijzingen Mode d'emploi/ Instructions d'installation Geachte klant, lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. Met de gevarendriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) worden aanwijzingen geaccentueerd die voor Uw veiligheid of het functioneren van het apparaat belangrijk zijn. Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt. [. . . ] Om de buitenste verwarmingskring uit te schakelen opnieuw op de toets "Triokringzone/Braadpanzone" drukken, waarbij de braadpanzone geselec teerd moet zijn. Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone uitkiezen en de ge wenste kookstand instellen. Toets Timer" indrukken om de schakelklokfunctie voor deze kookzone te activeren. Na een paar seconden begint de schakelklok te lopen en geeft de reste rende tijd aan. Daarnaast brandt het lampje Timer actief" van de betreffende kookzone, bijv. Na afloop van de ingestelde gaarduur schakelt de kookzone zich automa tisch uit en klinkt een akoestisch signaal. Toets TIMER aanraken om het signaal en het controlelampje uit te zetten. Om sneller in te stellen de vinger zo lang op de toets de gewenste waarde is bereikt. of houden tot Gaarduur instellen/veranderen . . ingedrukt wordt, begint de tijdsinstelling bij 99 minu Als eerst de toets ingedrukt wordt, begint de tijdsinstelling bij 1 mi ten, als eerst de toets nuut. Resterende gaarduur aangeven Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen. Als de geselecteerde kookzone zich in de schakelklokmodus bevindt, ver schijnt op het display Kookduur" de nog resterende gaarduur. Na een paar seconden begint de schakelklok te lopen en geeft de resterende tijd aan. Toets TIMER aanraken om het signaal uit te schakelen. 46 Gebruiksaanwijzing (NL) III II Schakelklokfunctie voortijdig beëindigen Er zijn twee mogelijkheden om de schakelklok voortijdig uit te zetten: Kookzone en Timer tegelijkertijd uitzetten 1. Indien de geselecteerde kookzone zich in de schakelklokmodus (TIMER controlelampje brandt) bevindt, verschijnt op het display van de timer de nog resterende gaarduur. tegelijkertijd aanraken: kookzone en timer worden uitge- Timer uitzetten - kookzone blijft actief 1. - Kookzone blijft in werking. 47 Gebruiksaanwijzing (NL) Tabellen en Tips Kookgerei · · · · · · Hoe beter de pan, des te beter het kookresultaat. Let bij de aankoop van nieuwe potten en pannen op de diameter van de bodem. Pannen met een aluminium of koperen bodem kunnen metaalkleurige ver kleuringen op de keramische plaat achterlaten die moeilijk of helemaal niet te verwijderen zijn. Gebruik geen pannen van gietijzer of met een beschadigde bodem die ruw is of bramen heeft. In koude toestand zijn de bodems van pannen licht naar binnen gewelfd (concaaf). Potten en pannen mogen niet kleiner zijn dan de kookzone en liever niet meer dan 2 - 4 cm over de kookplaatdiameter uitsteken. Tips voor het besparen van energie U spaart waardevolle energie, als u op de volgende punten let: · Potten en pannen altijd voor het inscha kelen op de kookzone zetten. · Potten en pannen, indien mogelijk, altijd met het deksel afsluiten. [. . . ] · EN 55014-2 / VDE 0875 Deel 14-2 · EN 55014 / VDE 0875 Deel 14/12. 93 · EN 61000-3-2 / VDE 0838 Deel 2 · EN 61000-3-3 / VDE 0838 Deel 3 betreffende de fundamentele veiligheidseisen voor electromagnetische verdraagbaarheid (EMV). Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: · 73/23/EWG van 19. 02. 1973 (Laagspanningsrichtlijn) · 89/336/EWG van 03. 05. 1989 (EMV richtlijn met inbegrip van wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG). 56 Installatie-aanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur · In de elektrische installatie moet een inrichting zitten waarmee het appa raat met een contactopeningswijdte van minimaal 3 mm alpolig van het elektriciteitsnet afgekoppeld kan worden. aardlekschakelaar, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting gehaald worden), veiligheidscha kelaar. · Het apparaat voldoet wat betreft beveiliging tegen brand aan het type Y (EN 60 335-2-6). Alleen apparaten van dit type mogen aan één zijde tegen hoge kasten of wanden aangebouwd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 95300KA-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 95300KA-MN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag