Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88101K-IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88101K-IN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 88101K-IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88101K-IN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 88101K-IN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (342 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 88101K-IN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 88101K-IN Ceramic glass induction hob Glaskeramische inductie-kookplaat Installation and Operating Instructions Montage- en gebruiksaanwijzing Dear Customer, Please read these user instructions carefully and keep them to refer to later. Please pass the user instructions on to any future owner of the appliance. 1 3 2 The following symbols are used in the text: Safety instructions Warning!Useful tips and hints Environmental information 2 Contents Operating Instructions. 4 4 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 11 11 13 14 17 18 18 19 19 Cleaning and Care . [. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 28 Inhoud Gebruiksaanwijzing . 30 32 32 32 33 34 34 35 35 35 35 36 37 38 39 40 43 44 44 45 45 Veiligheidsvoorschriften . . 29 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheidsvoorschriften 3 5 Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade het recht op garantie vervalt. Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn Gebruik volgens de voorschriften Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken, braden en bakken van levensmiddelen. Brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of smeltbare voorwerpen (bijv. folie, kunststof, aluminium) niet op het apparaat of in de direct omgeving daarvan plaatsen of opbergen. Veiligheid voor kinderen Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het apparaat werken. Algemene veiligheid Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend elektro-installateur. Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen. Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek (breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen. Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. 30 Veiligheid tijdens het gebruik Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek. Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat, bestaat er risico op verbranding. De snoeren van elektrische apparaten mogen niet tegen het hete apparaatoppervlak resp. Laat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer u kookt met vet of olie (bijv. Gebruikers met gemplanteerde pacemakers dienen met het bovenlichaam een afstand van ten minste 30 cm van de ingeschakelde inductie-kookzones aan te houden. messen, vorken, lepels en pannendeksels niet op de kookzone leggen, omdat deze heet kunnen worden. Veiligheid bij het schoonmaken Voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken. Voorkoming van beschadiging van het apparaat Het glaskeramiek kan worden beschadigd door vallende voorwerpen. Door stoten met pannen kan de rand van het glaskeramiek beschadigd raken. Pannen van gietijzer of gietaluminium of pannen met een beschadigde bodem kunnen bij het verschuiven het glaskeramiek bekrassen. Voorwerpen die kunnen smelten en gerechten die kunnen overkoken, kunnen inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd. [. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 2 W Montageaanwijzing Veiligheidsvoorschriften De in het land van gebruik geldende wetten, verordeningen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enzovoort). Laden mogen alleen met een beschermende bodem direct onder het apparaat worden gemonteerd. De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt dichtingsmateriaal worden beschermd tegen vocht. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 88101K-IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 88101K-IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag