Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88032 K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88032 K-MN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 88032 K-MN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88032 K-MN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 88032 K-MN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9653 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 88032 K-MN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Induktions-Kochzonen erzeugen die erforderliche Wärme zum Kochen direkt im Boden des Kochgeschirrs. Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. [. . . ] Als de vermogensfunctie wordt gekozen voor één kookzone, maakt het vermogensbeheer extra vermogen beschikbaar voor deze kookzone door vermogen van de bijbehorende andere kookzone te verlagen. De vermogensfunctie wordt uitgevoerd maar de kookstand 14 van een van de kookzones en de vermogensfunctie voor de andere kookzone van het paar overschrijdt het maximale vermogen voor beide tegelijk. Daarom vermindert het vermogensbeheer het vermogen van de kookzone die het eerst werd ingeschakeld van 14 tot bijvoorbeeld 5 en het display van deze kookzone verandert tussen 14 en 5 en blijft dan op het huidige mogelijke maximum 5. (Of het display verandert tussen 14 en 5 of tussen 14 en 3 of een andere waarde hangt af van het type apparaat en de afmetingen van de kookzone. Functie Automatische uitschakeling Voorwaarde Kookstand is ingesteld Resultaat na het verstrijken van de tijd Geluidssignaal 00 knippert Kookzone wordt uitgeschakeld Geluidssignaal 00 knippert Kookzones niet in gebruik Als er slechts één aftelwaarde is ingesteld, kunt u deze alleen veranderen als het apparaat is ingeschakeld. Als naast het instellen van de kookstand voor deze kookzone een kookwekker wordt ingesteld, zal de kookzone na het verstrijken van de tijd worden uitgeschakeld. Als een kookzone wordt uitgeschakeld, wordt de ingestelde timerfunctie ook uitgeschakeld. Bedieningspaneel Raak één keer aan Indicatie Controlelampje van de eerste kookzone knippert Bedieningspaneel Raak één keer aan Raak één keer aan Raak één keer aan Indicatie Controlelampje van de tweede kookzone knippert Controlelampje van de derde kookzone knippert Controlelampje van de vierde kookzone knippert Als er andere timerfuncties zijn ingesteld, zal na een paar seconden de kortste resterende tijd van alle timerfuncties worden weergegeven en zal het overeenkomstige controlelampje beginnen te knipperen. Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Bedieningspaneel Selecteer een kookzone Indicatie Het controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven De resterende tijd telt af tot 00 . Bedieningspaneel Selecteer een kookzone Indicatie Het controlelampje voor de gekozen kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Bediening van het apparaat De resterende tijd voor een kookzone weergeven stap 1. Veld bedieningspaneel Selecteer een kookzone Indicatie Het controlelampje voor de gekozen kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Raak Veld bedieningspaneel aan Geluidssignaal Geluidssignaal om te bevestigen. Als na het inschakelen van de kookplaat er voor een kookzone binnen ong. 10 seconden geen kookstand is ingesteld, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld. Als één of meer sensorvelden langer dan 10 seconden worden bedekt door voorwerpen (een pan e. ) klinkt er een geluidssignaal en schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit. Als alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit na ong. Als het apparaat wordt uitgeschakeld en één of meer sensorvelden op het bedieningspaneel langer dan 10 seconden worden bedekt, dan klinkt er een geluidssignaal. Het geluidssignaal wordt automatisch uitgeschakeld als de sensorvelden niet meer worden bedekt. Wanneer een pan droogkookt) wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, enz. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 88032 K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 88032 K-MN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag