Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88032 K-IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88032 K-IN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 88032 K-IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88032 K-IN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 88032 K-IN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8563 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 88032 K-IN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. In het geval dat het apparaat defecten vertoont of de glazen keramische plaat beschadigd is(barsten, krassen of scheuren), moet het apparaat worden uitgeschakeld en losgekoppeld worden van het lichtnet om de kans op een elektrische schok te voorkomen. Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door deskundige, geregistreerde servicemonteurs. [. . . ] Bedieningspaneel Selecteer een kookzone Raak / aan Indicatie Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Bedieningspaneel Selecteer een kookzone Indicatie Het controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven De resterende tijd telt af tot 00 . Bedieningspaneel Selecteer een kookzone Indicatie Het controlelampje voor de gekozen kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Veld bedieningspaneel Selecteer een kookzone Indicatie Het controlelampje voor de gekozen kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Raak Veld bedieningspaneel aan Geluidssignaal Geluidssignaal om te bevestigen. Als na het inschakelen van de kookplaat er voor een kookzone binnen ong. 10 seconden geen kookstand is ingesteld, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld. Als één of meer sensorvelden langer dan 10 seconden worden bedekt door voorwerpen (een pan e. ) klinkt er een geluidssignaal en schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit. Als alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit na ong. Als het apparaat wordt uitgeschakeld en één of meer sensorvelden op het bedieningspaneel langer dan 10 seconden worden bedekt, dan klinkt er een geluidssignaal. Het geluidssignaal wordt automatisch uitgeschakeld als de sensorvelden niet meer worden bedekt. Wanneer een pan droogkookt) wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Om de kookzone weer te kunnen gebruiken moet deze op worden gezet en de tijd krijgen om af te koelen. Als er ongeschikte pannen worden gebruikt, gaat branden op het display en wordt het display voor de kookzone na 2 minuten uitgeschakeld. Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of als de kookstand niet wordt gewijzigd, wordt de desbetreffende kookzone automatisch uitgeschakeld. Voordat u deze kookzone opnieuw gebruikt, moet de kookzone worden ingesteld op . Kookstand 1-3 4-7 8-9 10 - 14 Uitschakeling na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur * Kookgerei voor inductiekookzones wordt door de fabrikant overeenkomstig aangegegeven. Een beetje water op een inductiekookzone op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd. Bepaald kookgerei kan tijdens het gebruik op inductiekookzones lawaai veroorzaken. Dit lawaai is geen storing van het apparaat en de functie wordt op geen enkele wijze beïnvloed. Kook- en braadtips Bodem van het kookgerei De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn. [. . . ] Als het netsnoer van het apparaat is beschadigd, moet het vervangen worden door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax. Neem contact op met onze serviceafdeling die u graag advies zal geven. Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm Geschikte scheidingsvoorzieningen zijn onder andere stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Knip de afdichtingstape in vier stukken die overeenkomen met de lengte van de randen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 88032 K-IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 88032 K-IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag