Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88031K-MN 97R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88031K-MN 97R. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 88031K-MN 97R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88031K-MN 97R te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 88031K-MN 97R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (621 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 88031K-MN 97R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 27 3 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheidsvoorschriften 3 5 Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade het recht op garantie vervalt. Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn Gebruik volgens de voorschriften Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken, braden en bakken van levensmiddelen. Het is niet toegestaan het appaat om te bouwen of te veranderen. Veiligheid voor kinderen Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het apparaat werken. Algemene veiligheid Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend elektro-installateur. [. . . ] Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Verwijder afgedankte apparatuur conform de in uw woonplaats geldende richtlijnen. 2 23 Montageaanwijzing Veiligheidsvoorschriften De in het land van gebruik geldende wetten, verordeningen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enzovoort). Laden mogen alleen met een beschermende bodem direct onder het apparaat worden gemonteerd. De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt dichtingsmateriaal worden beschermd tegen vocht. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. Tussen het apparaat en het werkblad mag geen siliconendichtmiddel worden aangebracht. De onderkant van het apparaat aan de binnenzijde tegen damp en vochtigheid beschermen, bijv. Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek. Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur. Ved feil p apparatet eller ved skader i glasskeramikken (sprekker, brudd eller riss) m apparatet sls av og koples fra strmnettet for forhindre fare for elektrisk stt. Reparasjoner p apparatet m kun utfres av utdannet og autorisert fagperson. 30 Sikkerhet under bruk Fjern etiketter og folie fra glasskeramikken. Det foreligger forbrenningsfare hvis du arbeider uaktsomt ved apparatet. Kabler fra elektriske apparater m ikke komme i kontakt med apparatets varme overflate eller varme kokekar. Brukere med implantert pacemaker for hjertet br holde overkroppen minst 30 cm borte fra en induksjonsvarmesone nr denne er sltt p. Sikkerhet ved rengjring Apparatet m vre avsltt og avkjlt nr du rengjr det. Det er av sikkerhetsgrunner ikke tillatt rengjre apparatet med dampstrlerenser eller hyttrykksspyler. Hvordan unng skader p apparatet Glasskeramikken kan skades av fallende gjenstander. Kokekar av stpejern, stpt aluminium eller med skadd bunn kan stripe opp glasskeramikken nr de trekkes over overflaten. Smeltende gjenstander og sl av overkokt mat kan brenne seg fast i glasskeramikken og br derfor fjernes straks. Ventilasjonsspalten p 5mm mellom arbeidsbenken og mbelfronten under m ikke tildekkes. 31 Beskrivelse av apparatet Kokesonens oppbygging Induksjonsvarmesone 1800 W med power-funksjon 2300 W Induksjonsvarmesone 2400W med power-funksjon 3200W Induksjonsvarmesone 1800 W med power-funksjon 2300 W Induksjonsvarmesone 1200W med power-funksjon 1500 W Betjeningsfelt Betjeningspanelets oppbygging Kokenivvalg Power-funksjon Varmesoneindikatorer Timer-funksjon Timer-indikatorlampe P/Av med kontrollampe STOP+GO Timer Forrigling Indikatorlampe 32 Sensor-kontrollfelt Apparatet betjenes med sensor-kontrollfeltene. Funksjonene styres ved berre sensorfeltene og bekreftes med indikatorlamper og pipesignaler. Sensorfelt P / Av ke innstillingene Redusere innstillingene TIMER Timer Forrigling Power Stop+Go Funksjon Sl p og av apparatet ke kokeniv/tid Redusere kokeniv/tid Timer-valg Forrigle/frigjre betjeningsfelt Sl p/av powerfunksjonen Sl p/av holde-varm-trinnet 33 Indikatorlamper Indikatorlampe Beskrivelse Varmesonen er deaktivert Holde-varm-trinn Holde-varm-trinn/STOP+GOfunksjon er innstilt Kokeniv er innstilt Mellomtrinn er innstilt Oppkokingsautomatikk er aktivert Det er oppsttt en feilfunksjon Kokekaret er ikke egnet, er for lite eller det er ikke satt p noe kokekar Varmesonen er varm enn Forrigling/barnesikring er aktivert Power-funksjon er sltt p Ndutkopling er aktivert u - Kokeniver 2 - 6 Kokeniv med desimalpunkt a e f h l Oppkokingsautomatikk Feil Registrering av kokekar Restvarme Barnesikring Power Ndutkopling p _ Restvarmeindikator 1 3 Advarsel! [. . . ] Striper eller mrke flekker i glasskeramikken kan ikke fjernes, men dette har ingen innflytelse p apparatets funksjon. 45 Hva m gjres hvis . . . Problem Varmesonene slr seg ikke p eller fungerer ikke Mulig rsak Lsning Det er gtt mer enn 10 sek- Sl apparatet p igjen. under siden apparatet ble sltt p Forriglingen er aktivert l Deaktiver forriglingen (se kapittelet "Forrigle/frigjre betjeningsfeltet") Deaktiver barnesikringen (se kapittelet "Barnesikring") Berr kun ett sensorfelt Barnesikringen er aktivert l Du har berrt flere sensorfelt samtidig Sensorfeltene er delvis Fjern kluten eller vsken. ler vske Ndutkopleren har lst seg Sl apparatet p igjen ut STOP+GO er aktivert u Restvarmeindikatoren gir ingen melding Oppkokingsautomatikken slr seg ikke p Varmesonen har vrt innkoplet i s kort tid at den ikke er blitt varm nok Sl av STOP+GO Hvis varmesonen er varm, m du ta kontakt med kundetjenesten. Varmesonen har restvarme La varmesonen avkjle seg enn h Det hyeste kokenivet er innstilt Kokenivet stilles inn med sensorfeltet Det hyeste kokenivet har samme effekt som oppkokingsautomatikken. Varmefeltet stilles inn over sensorfeltet Srg for at sensorfeltet ikke er tildekket Se avsnittet "Sl p og av power-funksjonen" Pipesignalet hres flere ganger (6x), apparatet slr seg av Indikatorlampen skifter mellom to kokeniver Et eller flere sensorfelt har vrt tildekket i mer enn ti sekunder Power-styringen reduserer effekten i denne varmesonen 46 Problem Mulig rsak Uegnet kokekar Lsning Bruk egnet kokekar f blinker Ingen kokekar p varmeso- Sett kokekar p varmesonen nen Kokekarets bunn er for liten for varmesonen Skift til en mindre varmesone Bruk egnet kokekar _ lyser e og tall vises. Overoppvarmingsbeskyttelsen for varmesonen har lst seg ut Feil i elektronikken Sl av varmesonen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 88031K-MN 97R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 88031K-MN 97R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag