Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88001K-MN 99Q

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88001K-MN 99Q. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 88001K-MN 99Q handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88001K-MN 99Q te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 88001K-MN 99Q : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (611 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 88001K-MN 99Q

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u in deze gebruiksaanwijzing tips om storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat is er aan de hand als. . . ". Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling (zie ook hoofdstuk Service). Gedrukt op milieuvriendelijk gefabriceerd papier. 94 94 94 94 95 95 96 97 98 100 100 101 103 103 104 105 106 106 106 107 Wat is er aan de hand als . . . . 82 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. [. . . ] Wanneer in dit geval bij de kookzone rechtsvoor een hogere stand dan 7 is ingesteld, geeft de indicatie van de kookzone rechtsvoor afwisselend de verschillende kookstanden aan (bijvoorbeeld 7 en 9). 10 minuten), gaat de kookzone rechtsvoor automatisch terug naar de eerder ingestelde kookstand. 96 Kookzone uitschakelen 1. Om uit te schakelen de sensorvelden + en - tegelijk aanraken of met sensorveld - op nul terugzetten. 3 Een kookzone kan alleen worden uitgeschakeld, als de punt in de indicatie brandt. 97 Koken met de kookautomatiek Alle vier kookzones van de kookplaat kunnen op negen standen worden ingesteld en zijn uitgerust met een kookautomatiek: ­ 1, laagste kookstand ­ 9, hoogste kookstand ­ a, aankookfunctie. Met de kookautomatiek (a) werkt de kookzone een bepaalde tijd met vol vermogen en schakelt dan automatisch op de ingestelde doorkookstand terug. De duur van de automatische aankookstoot is afhankelijk van de gekozen doorkookstand. Even loslaten en het +-sensorveld opnieuw aanraken. 98 In de kookstandindicatie gaat nu a branden. 3. Dan sensorveld - aanraken en op de gewenste doorkookstand 1 tot 9 instellen. De ingestelde doorkookstand wordt eerst aangegeven. 3 Na 5 seconden verschijnt i. p. v. van 3 naar 5, wordt rekening gehouden met de reeds verlopen aankooktijd. Als u een lagere stand kiest, wordt de automatische functie direct beëindigd. Ook bij opnieuw koken op een nog warme kookzone maakt de kookautomatiek gebruik van de restwarmte. ­ Kookzone blijft in werking. 102 Toepassingen, tabellen, tips Tips voor het koken met en zonder kookautomatiek De automatische aankookfunctie is geschikt voor: · gerechten die koud worden opgezet, op hoog vermogen verhit en op de doorkookstand niet voortdurend in de gaten hoeven te worden gehouden. De automatische aankookfunctie is niet geschikt voor: · goulash, rollade en dergelijke suddergerechten die tot het bereiken van de juiste bruinheidsgraad onder voortdurend omkeren aangebraden, bedropen en gaargestoofd moeten worden. · deeggerechten met veel vloeistof, · het koken met snelkookpannen, · zeer grote hoeveelheden soep/éénpansmaaltijden met meer dan 2 liter vloeistof. Algemene aanwijzingen: · Bij het koken zonder kookautomatiek raden wij u aan om voor het aan de kook brengen/aanbraden van de levensmiddelen een hoge stand in te stellen (met de --toets) en daarna op de passende doorkookstand terug te schakelen. Dan kunt u vaststellen, welke kookstand voor "uw gerechten" in de "door u gewoonlijk bereide hoeveelheid" met "uw pannnen" optimaal is. U zult de voordelen van de automatiek al snel waarderen en vol vertrouwen met uw nieuwe kookplaat kunnen werken. · De doorkookstand 1 kunt u gebruiken om gerechten warm te houden. Tip voor het koken met inductiekookzones: · Voor een gelijkmatig kookresultaat mag de bodemdiameter van de gebruikte pannen niet groter zijn dan het op het glaskeramiek aangegeven kookvlak. 103 Tabellen Aanwijzing: De gegevens in de volgende tabel zijn richtlijnen. Welke instelling nodig is, hangt af van de kwaliteit van de pan en van soort en hoeveelheid van de levensmiddelen. Richtlijnen voor het instellen van de kookzones Schakelstand 9 resp. P aan de kook brengen geschikt voor aan de kook brengen van grote hoeveelheden water, meelballetjes koken frituren van patates frites, aanbraden van vlees, bijv. aardappelkoekjes, braden van lendenstukken, steaks braden van vlees, schnitzel, cordon bleu, karbonade, eierkoeken, gehaktballen, roux bereiden, mild braden, braadworst, lever, eieren, berliner bollen frituren. [. . . ] Alleen apparaten van dit type mogen aan één zijde tegen daarnaast staande hoge kasten of wanden ingebouwd worden. · Bescherming tegen aanraken moet door de inbouw gegarandeerd zijn. · Als bescherming tegen vocht moeten alle uitgezaagde snijvlakken met geschikt afdichtmateriaal worden beschermd. · Bij betegelde werkbladen moeten de voegen bij het kookgedeelte geheel met voegenmateriaal opgevuld zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 88001K-MN 99Q

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 88001K-MN 99Q zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag