Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88001K-IN 98Q

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88001K-IN 98Q. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 88001K-IN 98Q handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88001K-IN 98Q te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 88001K-IN 98Q : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (619 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 88001K-IN 98Q

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. In deze informatie voor gebruikers worden de volgende symbolen gebruikt: Let op!Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid van personen en informatie ter voorkoming van schade aan apparaten Algemene aanwijzingen en adviezen Aanwijzingen ten behoeve van het milieu Gevaarlijke spanning Veiligheidsvoorschriften Beschrijving van het apparaat Uitrusting kookplaat Uitrusting bedieningsveld Touch-control-sensorvelden Indicaties Restwarmte-indicatie Bediening van het apparaat Apparaat in- en uitschakelen Kookstand instellen Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen STOP+GO-functie in- en uitschakelen Automatisch kooksysteem gebruiken Kinderbeveiliging gebruiken Powerfunctie in-en uitschakelen Timer gebruiken Schakelt automatisch uit Tips voor koken en braden Kookgerei voor inductie-kookzones Tips voor energiebesparing Toepassingsvoorbeelden voor het koken Reiniging en onderhoud Wat is er aan de hand als . [. . . ] Afdekken Tussendoor omroeren Met deksel bereiden Minimaal dubbele hoeveelheid vloeistof aan de rijst toevoegen, melkgerechten tussendoor roeren Bij groente weinig vocht toevoegen (een paar eetlepels) Weinig vloeistof gebruiken, bijvoorbeeld: max. Aan de kook brenAan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aangen Aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites bra den Frituren De Powerfunctie is geschikt voor het koken van grote vloeistofhoeveelheden. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handafwasmiddel. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handafwasmiddel. Verwijderen Soort vervuiling Suiker, suikerhoudende gerechten Kunststoffen, aluminiumfolies Kalk- en watersporen Vetspatten metaalachtig glanzende verkleuringen direct ja ja ------bij afgekoeld apparaat ----ja ja ja Speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal* met Glasschraper* *Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de vakhandel. Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van het apparaat. Storing De kookzones kunnen niet worden ingeschakeld of functioneren niet Mogelijke oorzaak Sinds het inschakelen van het apparaat zijn meer dan 10 seconden verstreken De vergrendeling is ingeschakeld Oplossing Apparaat opnieuw inschakelen. Vergrendeling uitschakelen (zie hoofdstuk "Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen") Kinderbeveiliging deactiveren (zie hoofdstuk "Kinderbeveiliging") Slechts één sensorveld tegelijk aanraken Eventueel op het bedieningsveld liggende voorwerpen (pannen, lappen, enz. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen en normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enz. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. [. . . ] Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 88001K-IN 98Q

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 88001K-IN 98Q zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag