Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 86731K-IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 86731K-IN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 86731K-IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 86731K-IN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 86731K-IN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10302 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 86731K-IN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Für die vier Ecken des Falzes müssen die Dichtungsbänder entsprechend zugeschnitten werden. Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. [. . . ] De functie STOP+GO schakelt alle actieve kookzones automatisch in de warmhoudstand en weer terug naar de kookstand waarin ze zich eerder bevonden Alle kookzones zijn voorzien van een automatische warmhoudfunctie. Tijdens het instellen van een kookstand met de automatische opwarmfunctie schakelt de kookzone gedurende een bepaalde periode over naar volledig vermogen en vervolgens automatisch weer terug naar de ingestelde kookstand. Nadat de automatische opwarming is vol/ opnieuw getooid, wordt de kookstand toond. Duur van de automatische opwarmfunctie (min:sec) 1:00 1:40 2:40 4:50 5:30 6:30 8:10 10:10 12:20 2:30 Beweeg uw vinger omlaag van om de gewenste kookstand te selecteren en tussen Indicatie De duur van de automatische opwarmfunctie is afhankelijk van de gekozen kookstand. De kinderbeveiliging kan alleen worden in- of uitgeschakeld als er geen kookstand is ingesteld. Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen De kinderbeveiliging kan op deze manier worden uitgeschakeld voor een enkele kooksessie; daarna blijft hij geactiveerd. Raak Bedieningspaneel Schakel het apparaat in gedurende 4 seconden aan gaat branden Display/signaal Het apparaat kan normaal worden gebruikt tot het de volgende keer wordt uitgeschakeld. Na het uitschakelen van het apparaat, wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. Na het uitschakelen van de kinderbeveiliging, moet een kookstand of functie binnen ong. 10 seconden worden ingesteld, anders wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Functie Automatische uitschakeling Voorwaarde Kookstand is ingesteld Resultaat na het verstrijken van de tijd Geluidssignaal 00 op het display gaan knipperen Kookzone wordt uitgeschakeld Geluidssignaal 00 op het display gaan knipperen Kookzones niet in gebruik Als er slechts één terugtelwaarde is ingesteld, kunt u deze slechts wijzigen wanneer het product is ingeschakeld. Als naast het instellen van de kookstand voor deze kookzone een kookwekker wordt ingesteld, zal de kookzone na het verstrijken van de tijd worden uitgeschakeld. Als een kookzone wordt uitgeschakeld, wordt de ingestelde timerfunctie ook uitgeschakeld. Bedieningspaneel Raak eenmaal aan Raak eenmaal aan Raak eenmaal aan Raak eenmaal aan Indicatie Controlelampje van de eerste kookzone knippert Controlelampje van de tweede kookzone knippert Controlelampje van de derde kookzone knippert Controlelampje van de vierde kookzone knippert Als andere timerfuncties zijn ingesteld, zal na een paar seconden de kortste resterende tijd van alle timerfuncties worden weergegeven en zal het overeenkomstige controlelampje beginnen te knipperen. Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Het controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven De resterende tijd telt af tot 00 . Bedieningspaneel Een kookzone selecteren Indicatie Het controlelampje voor de gekozen kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Veld bedieningspaneel Een kookzone selecteren Indicatie Het controlelampje voor de gekozen kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Raak Veld bedieningspaneel aan Geluidssignaal Geluidssignaal om te bevestigen. Als na het inschakelen van de kookplaat er voor een kookzone binnen ongeveer. 10 seconden geen kookstand is ingesteld, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld. Als een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden door voorwerpen worden bedekt (een pan, enz. [. . . ] Neem contact op met onze serviceafdeling die u graag advies zal geven. Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm Geschikte scheidingsvoorzieningen zijn onder andere stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Knip de afdichtingstape in vier stukken die overeenkomen met de lengte van de randen. Voor de vier hoeken van de randen moeten de uiteinden van de tapes in verstek geknipt worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 86731K-IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 86731K-IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag