Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 86731 K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 86731 K-MN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 86731 K-MN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 86731 K-MN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 86731 K-MN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10403 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 86731 K-MN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. In het geval dat het apparaat defecten vertoont of de glazen keramische plaat beschadigd is(barsten, krassen of scheuren), moet het apparaat worden uitgeschakeld en losgekoppeld worden van het lichtnet om de kans op een elektrische schok te voorkomen. Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door deskundige, geregistreerde servicemonteurs. [. . . ] De kinderbeveiliging kan alleen worden in- of uitgeschakeld als er geen kookstand is ingesteld. Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen De kinderbeveiliging kan op deze manier worden uitgeschakeld voor een enkele kooksessie; daarna blijft hij geactiveerd. Raak Bedieningspaneel Schakel het apparaat in gedurende 4 seconden aan gaat branden Display/signaal Het apparaat kan normaal worden gebruikt tot het de volgende keer wordt uitgeschakeld. Na het uitschakelen van het apparaat, wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. Na het uitschakelen van de kinderbeveiliging, moet een kookstand of functie binnen ong. 10 seconden worden ingesteld, anders wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Functie Automatische uitschakeling Voorwaarde Kookstand is ingesteld Resultaat na het verstrijken van de tijd Geluidssignaal 00 op het display gaan knipperen Kookzone wordt uitgeschakeld Geluidssignaal 00 op het display gaan knipperen Kookzones niet in gebruik Als er slechts één terugtelwaarde is ingesteld, kunt u deze slechts wijzigen wanneer het product is ingeschakeld. Als naast het instellen van de kookstand voor deze kookzone een kookwekker wordt ingesteld, zal de kookzone na het verstrijken van de tijd worden uitgeschakeld. Als een kookzone wordt uitgeschakeld, wordt de ingestelde timerfunctie ook uitgeschakeld. Bedieningspaneel Raak eenmaal aan Raak eenmaal aan Raak eenmaal aan Raak eenmaal aan Indicatie Controlelampje van de eerste kookzone knippert Controlelampje van de tweede kookzone knippert Controlelampje van de derde kookzone knippert Controlelampje van de vierde kookzone knippert Als andere timerfuncties zijn ingesteld, zal na een paar seconden de kortste resterende tijd van alle timerfuncties worden weergegeven en zal het overeenkomstige controlelampje beginnen te knipperen. Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Het controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven De resterende tijd telt af tot 00 . Bedieningspaneel Een kookzone selecteren Indicatie Het controlelampje voor de gekozen kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Veld bedieningspaneel Een kookzone selecteren Indicatie Het controlelampje voor de gekozen kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Raak Veld bedieningspaneel aan Geluidssignaal Geluidssignaal om te bevestigen. Als na het inschakelen van de kookplaat er voor een kookzone binnen ongeveer. 10 seconden geen kookstand is ingesteld, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld. Als een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden door voorwerpen worden bedekt (een pan, enz. Klinkt er een geluidssignaal en schakelt de kookplaat automatisch uit. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld en een of meer sensorvelden op het bedieningspaneel langer dan 10 seconden bedekt worden, klinkt er een akoestisch alarm. Het akoestisch signaal schakelt zichzelf automatisch uit wanneer de sensorvelden niet langer worden bedekt. Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of als de kookstand niet wordt gewijzigd, schakelt de desbetreffende kookzone automatisch uit. [. . . ] Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien. In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. Als het netsnoer van het apparaat is beschadigd, moet het vervangen worden door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax. Neem contact op met uw plaatselijke klantenservice voor verder advies. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 86731 K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 86731 K-MN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag