Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 86700K-MN 02I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 86700K-MN 02I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 86700K-MN 02I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 86700K-MN 02I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 86700K-MN 02I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (231 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 86700K-MN 02I (230 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 86700K-MN 02I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen. Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek (breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen. Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. [. . . ] Bedieningsveld apparaat inschakelen aanraken tot het signaal klinkt aanraken Indicatie/signaal l akoestisch signaal Apparaat wordt uitgeschakeld. De kinderbeveiliging is uitgeschakeld. Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen De kinderbeveiliging kan op deze manier eenmalig worden uitgeschakeld; bij het volgende gebruik is de kinderbeveiliging weer actief. De tijd telt terug. 38 Resterende tijd van een kookzone aangeven Stap 1. Bedieningsveld TIMER kookzone selecteren Indicatie Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt aangegeven Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer. Akoestisch signaal uitschakelen Stap 1. Bedieningsveld TIMER aanraken Akoestisch signaal Akoestische uitschakeling. Akoestisch signaal gaat uit 39 Veiligheidsuitschakeling Kookplaat Als na het inschakelen van de kookplaat niet binnen ca. 10 seconden bij een kookzone een kookstand wordt ingesteld, schakelt de kookplaat automatisch uit. Als een of meerdere sensorvelden langer dan circa 10 seconden door voorwerpen (pan, vatdoek enz. ) worden bedekt, krijgt u een signaal te horen en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Wanneer alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat na ca. Bedieningsveld Indien bij uitgeschakeld apparaat een of meer sensorvelden van het bedieningsveld langer dan tien seconden worden afgedekt, klinkt een akoestisch signaal. Het signaal schakelt automatisch uit als de sensorvelden niet meer zijn afgedekt. Kookzones Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet is uitgeschakeld of als de kookstand niet wijzigt, schakelt de betreffende kookzone automatisch uit. Kookstand V, 1 - 2 3-4 5 6-9 Uitschakeling na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur 40 Tips voor koken en braden 3 Aanwijzing met betrekking tot acrylamide Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen. Pannen Goede pannen herkent u aan de panbodem. Pannen van email of met een aluminium of koperen bodem kunnen verkleuringen op het glaskeramische vlak achterlaten. Deze verkleuringen kunnen slechts met moeite of helemaal niet meer worden verwijderd. Energiebesparing 2 2 2 2 Plaats de pan al voor het inschakelen op de kookzone. Sluit pannen, indien mogelijk, altijd af met een deksel. Schakel de kookzones al voor het einde van de kooktijd uit, om gebruik te maken van de restwarmte. De grootte van de panbodem moet overeenkomen met de grootte van de kookzone. 41 Toepassingsvoorbeelden voor het koken De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn. Kookstand 0 1 Warm houden Smelten 1-2 Stollen Kookproces Geschikt voor Nawarmte, uit-stand Warm houden van gare gerechten Hollandaisesaus, smelten van boter, chocolade, gelatine Schuimomelet, bouillon met ei Wellen van rijst en melkgerechten Verhitten van kant-enklaargerechten Stoven van groente, vis Vlees sudderen Naar behoefte 5-25 min. Afdekken Duur Aanwijzingen/tips Tussendoor omroeren 10-40 min. Met deksel bereiden 2-3 Wellen Minimaal dubbele hoeveelheid vloeistof 25-50 min. Bij groente weinig vocht toevoegen (een paar eetlepels) 3-4 Stomen Stoven Koken van aardappels 4-5 Koken Koken van grotere hoeveelheden, eenpansgerechten en soep Zacht braden Weinig vloeistof gebruiken, bijvoor20-60 min. Tot 3 l vloeistof plus ingredinten 6-7 Schnitzel, cordon bleu, Voortdukarbonade, gehaktballen, braadworst, lever, roux, rend bakken eieren, omelets, oliebollen Aardappel koekjes, lendestukken, steaks, pannenkoeken 5-15 min. per pan Tussendoor keren 7-8 Sterk braden Aan de kook brengen Aanbra den Frituren Tussendoor keren 9 Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites 42 Reiniging en onderhoud 1 1 1 Voorzichtig!Verwijder resten met water en handafwasmiddel. Reinig het apparaat na ieder gebruik 1. [. . . ] Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en passende netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90 (of hoger) te worden ingezet. 1 1 47 Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door een speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90; of hoger) worden vervangen. In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars. 48 Service Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk "Wat u moet doen als. . . ") het probleem zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze klantenservice of met een van onze servicepartners. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 86700K-MN 02I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 86700K-MN 02I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag