Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 865D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 865D-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 865D-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 865D-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 865D-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (0 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 865D-M (737 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 865D-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat. Als u deze instructies niet opvolgt, wordt de eventuele schade die hieruit voortvloeit niet gedekt door de garantie. correct gebruikt · Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of andere personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. [. . . ] Kinderslot met controlelampje Stop+Go met controlelampje Automatische opwarmfunctie Kookzoneweergaven van timer Timerdisplay Timer Indicator kookstand Braadzone met controlelampjes Driekringskookzone met controlelampjes Kookstand kiezen Tweekringskookzone met controlelampjes Aan/Uit met indicatie De functies worden bediend door druksensorvelden aan te raken en bevestigd door displays en geluidssignalen. Raak alleen de sensorvelden aan waarmee de gewenste functie kan worden geactiveerd. Als de bedieningsstrip langer dan 6 seconden wordt aangeraakt, klinkt er een signaal en schakelt het product zichzelf uit. Sensorveld Aan / Uit Kinderslot Driekring Schakelt apparaat in en uit Bedieningspaneel vergrendelen voor kinderen Om de buitenste ringen in en uit te schakelen Functie Tweekringskookzo- Om de buitenste ringen in en uit te schakelen ne Braadzone STOP+GO Automatisch opwarmen Timer Om de buitenste ringen in en uit te schakelen Om de Warmhoudstand in/uit te schakelen Om de automatische opwarmfunctie in en uit te schakelen Keuze timer De bedieningsstrip wordt aangeraakt waar de gewenste kookstand is geplaatst. Als de bedieningsstrip langer dan 6 seconden wordt aangeraakt, klinkt er een signaal en schakelt het product zichzelf uit. Indicatie Fout restwarmte Kinderbeveiliging Automatische uitschakeling Driekringskookzone Middelste verwarmingskring inschakelen Buitenste verwarmingskring inschakelen Buitenste verwarmingskring uitschakelen Middelste verwarmingskring uitschakelen Beschrijving Er is een storing opgetreden Kookzone is nog warm Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld Uitschakeling is actief Sensorveld 1-2 seconden 1-2 seconden 1-2 seconden 1-2 seconden aanraken. Nadat u het apparaat heeft uitgeschakeld, duurt het even voordat de kookzones zijn afgekoeld. Binnen 10 seconden een kookstand of functie zijn ingesteld, anders schakelt het apparaat automatisch uit. Bedieningspaneel Kookstand instellen Raak de gewenste kookstand met de vinger aan, evt. Door de buitenste ringen in of uit te schakelen kan het verwarmingsvlak worden aangepast aan de grootte van het kookgerei. Voordat de buitenste ring ingeschakeld kan worden, moet de binnenste ring worden ingeschakeld Tweekringskookzone Buitenste verwarmingskring inschakelen Buitenste verwarmingskring uitschakelen Driekringskookzone Middelste verwarmingskring inschakelen Buitenste verwarmingskring inschakelen Buitenste verwarmingskring uitschakelen Middelste verwarmingskring uitschakelen Braadzone Buitenste verwarmingskring inschakelen Buitenste verwarmingskring uitschakelen 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Sensorveld seconden aanraken seconden aanraken Sensorveld seconden aanraken. Als een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden door voorwerpen worden bedekt (een pan, enz. Klinkt er een geluidssignaal en schakelt de kookplaat automatisch uit. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld en een of meer sensorvelden op het bedieningspaneel langer dan 10 seconden bedekt worden, klinkt er een akoestisch alarm. Het akoestisch signaal schakelt zichzelf automatisch uit wanneer de sensorvelden niet langer worden bedekt. Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of als de kookstand niet wordt gewijzigd, schakelt de desbetreffende kookzone automatisch uit. Voordat u deze kookzone opnieuw gebruikt, moet de kookzone worden ingesteld op . Temperatuurinstelling Uitschakeling na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Informatie over acrylamides Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat die moeilijk of niet verwijderd kunnen worden. Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte. Temperatuurinstelling 0 1 1-3 Warm houden Smelten Bereidingsproces Geschikt voor Bereidingstijd Aanwijzingen/tips Uit-stand Bereide gerechten warmhouden naar behoefte Afdekken Tussendoor omroeren Met deksel bereiden Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren Bij groente weinig vocht toevoegen (een paar eetlepels) Gebruik slechts weinig vocht, bijv. [. . . ] Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien. Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien. In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. Als het netsnoer van het apparaat is beschadigd, moet het vervangen worden door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 865D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 865D-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag