Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 860 D W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 860 D W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 860 D W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 860 D W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 860 D W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (638 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 860 D W (619 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 860 D W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 56 Veiligheid tijdens het gebruik Oververhit vet en olie is licht ontvlambaar. Laat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer u kookt met vet of olie (bijv. Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat, bestaat er risico op verbranding. De snoeren van elektrische apparaten mogen niet tegen het hete apparaatoppervlak resp. [. . . ] Voordat een van de buitenste verwarmingskringen kan worden ingeschakeld, moet altijd eerst de binnenste verwarmingskring zijn ingeschakeld. Driekringskookzone Middelste verwarmingskring inschakelen Buitenste verwarmingskring inschakelen Sensorveld 1-2 seconden aanraken 1-2 seconden aanraken Controlelampje Er brandt een controlelampje Er branden twee controlelampjes 61 Driekringskookzone Buitenste verwarmingskring uitschakelen Middelste verwarmingskring uitschakelen Sensorveld 1-2 seconden aanraken 1-2 seconden aanraken Controlelampje Het tweede controlelampje gaat uit Het eerste controlelampje gaat uit Tweekringskookzone Buitenste verwarmingskring inschakelen Buitenste verwarmingskring uitschakelen Sensorveld 1-2 seconden aanraken 1-2 seconden aanraken Controlelampje brandt gaat uit Braadzone Buitenste verwarmingskring inschakelen Buitenste verwarmingskring uitschakelen Sensorveld 1-2 seconden aanraken 1-2 seconden aanraken Controlelampje brandt gaat uit Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen Het bedieningsveld kan met uitzondering van het sensorveld "Aan/Uit" op ieder gewenst moment worden vergrendeld, bijv. om het wijzigen van de instellingen als gevolg van het met een lap afnemen, te voorkomen. Bedieningsveld Inschakelen Uitschakelen aanraken aanraken Indicatie l (na 5 seconden) eerder ingestelde kookstand 3 Als u het apparaat uitschakelt, wordt de vergrendeling automatisch uitgeschakeld. 62 Automatisch kooksysteem gebruiken Alle kookzones zijn met een autmatisch kooksysteem uitgevoerd. Bij het instellen van een kookstand met , van uitgaand, schakelt de kookzone voor een bepaalde tijd op vol vermogen en schakelt vervolgens automatisch op de ingestelde kookstand terug. Bedienings- Mogelijke veld kookstanden Inschakelen (alleen van uit) Uitschakelen niet gebruiken aanraken tot Indicatie a (na 5 seconden) aanraken tot / u tot u aanraken tot u tot u 3 3 Wordt tijdens de kookactivering a een hogere kookstand gekozen, bijv. Heeft de kookzone nog restwarmte (indicatie h), wordt de kookactivering niet uitgevoerd. De duur van de automatische kookactivering is afhankelijk van de ingestelde kookstand. Kookstand Duur van de kookactivering [min:sec] v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:30 1:00 1:40 4:50 6:30 10:10 2:00 3:30 4:30 --2. 2:40 5:30 8:10 12:20 2:30 Tussenstand Duur van de kookactivering [min:sec] 63 Kinderbeveiliging gebruiken De kinderbeveiliging voorkomt ongewenst gebruik van het apparaat. Kinderbeveiliging inschakelen Stap 1. Bedieningsveld apparaat inschakelen (geen kookstand instellen) aanraken tot het signaal klinkt aanraken Indicatie/signaal akoestisch signaal l Apparaat wordt uitgeschakeld. Kinderbeveiliging is ingeschakeld. Kinderbeveiliging uitschakelen Stap 1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handafwasmiddel. Wrijf het apparaat droog met een schone doek. verwijderen Soort vervuiling Suiker, suikerhoudende gerechten Kunststoffen, aluminiumfolies Kalk- en watersporen Vetspatten metaalachtig glanzende verkleuringen direct ja ja ------bij afgekoeld apparaat ----ja ja ja Speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal* met Glasschraper* *Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de vakhandel. 3 70 Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. 3 Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van het apparaat. Wat is er aan de hand als . . . Storing De kookzones kunnen niet ingeschakeld worden of functioneren niet Mogelijke oorzaak Oplossing Na het inschakelen van het Apparaat nogmaals inschaapparaat zijn meer dan 10 kelen seconden verstreken De kinderbeveiliging is ingeschakeld l Kinderbeveiliging deactiveren (zie het hoofdstuk "Kinderbeveiliging") Er zijn meerdere sensorvel- Raak slechts n sensorveld den tegelijk aangeraakt tegelijk aan De beveiligingsuitschakeling is geactiveerd. Eventueel op het bedieningsveld liggende voorwerpen (pan, vaatdoek o. i. d. ) verwijderen. De vergrendeling uitschakelen (zie hoofdstuk "Bedieningsveld vergrendelen/ ontgrendelen") De vergrendeling is ingeschakeld l Er gaat een geluidssignaal af als het apparaat is uitgeschakeld De restwarmte-indicatie geeft niets aan Het bedieningspaneel Verwijder de voorwerpen wordt geheel of deels door voorwerpen afgedekt De kookzone is slechts kort Neem contact op met de gebruikt en is daarom nog klantenservice wanneer de niet heet kookzone toch heet is. De automatische kookacti- De kookzone heeft nog een De kookzone laten afkoevering schakelt niet in restwarmte h len De hoogste kookstand is ingesteld De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als het automatische kooksysteem De kookstand wordt met 1. De kookzone via het sensorveld instellen 71 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Geen voorwerpen op het bedieningsveld leggen Een zoemer is hoorbaar en Het sensorveld Aan/Uit het apparaat wordt auto- wordt geblokkeerd, bijv. _ brandt Oververhittingbeveiliging Kookzone uitschakelen van de kookzone is geacti- Kookzone nogmaals inveerd schakelen Apparaat een aantal minuten van de voeding scheiden (zekering uit de huisinstallatie nemen) Als na het inschakelen de fout e nogmaals wordt aangegeven, contact opnemen met de servicedienst Verduister kort het bedieningspaneel, bijvoorbeeld met de hand. Schakel het apparaat weer in. e en nummer wordt aan- Fout in de elektronica gegeven e en een minteken wordt Te sterke lichtinval op het weergegeven bedieningspaneel, bijvoorbeeld fel zonlicht 1 3 Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht. 72 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. [. . . ] In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars. 1 1 74 Voor de toegankelijkheid tijdens de servicebeurt is onder de kookeenheid een vrije ruimte met een afmeting gelijk aan de uitsnijding van het werkvlak en een hoogte van 150mm vereist. de aanraakbeveiliging, moeten eenvoudig te verwijderen zijn. Afdichting in de groef plakken De rand in het keukenwerkblad reinigen. De meegeleverde, eenzijdig klevende, afdichtingstape aan de bovenkant van de sponning langs de uitsnijding vastplakken: het afdichtingstape overeenkomstig de lengte van de rand van de sponning in vier delen snijden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 860 D W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 860 D W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag