Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8490D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8490D. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 8490D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8490D te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 8490D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (870 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 8490D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 942 118 609 (Ø 150 mm) nodig. 53 Circulatielucht q De lucht wordt door het koolfilter gefilterd, waarna deze via het bovenste rooster in het afvoerkanaal weer in de keuken terechtkomt. q Voor de werking als circulatiekap is het originele koolfilter KF8 van AEG noodzakelijk (zie onder Toebehoren). q De luchtgeleider met 2 schroeven Ø 2, 9 x 13 mm bevestigen (fig. q De afzuigkap beschikt over een verzadigingsindicatie van het koolfilter (na 160 bedrijfsuren). [. . . ] Voor het afvoeren van kookdampen in de buitenlucht moeten de gemeentelijke voorschriften worden aangehouden. · Bij gebruik als afzuigkap dient een luchtaanvoeropening te worden aangebracht, die qua grootte ongeveer overeenkomt 57 met de afvoeropening. · Het gelijktijdig gebruiken van afzuigkappen en warmtebronnen met een schoorsteen (bijv. olie-, kolen- en gaskachels) in dezelfde ruimte kan aan wettelijke beperkingen onderhevig zijn. · Een risicovrij gelijktijdig gebruik van afzuigkappen en warmtebronnen met rookafvoer kan alleen worden gegarandeerd wanneer de ruimte en/of woning van buiten af worden geventileerd d. m. v. Op deze wijze wordt een onderdruk bij de werkende afzuigkap voorkomen. · Wanneer u twijfelt, is het raadzaam het advies van de plaatselijke schoorsteenveger of de gemeente in te winnen. · Omdat voor ruimten zonder vuurhaard de regel geldt dat de luchtaanvoeropening even groot moet zijn als de afvoeropening, kan de werking van de afvoerinstallatie door de grotere opening nadelig worden beïnvloed. · Het gebruik als circulatiekap is in de hierboven beschreven situatie zonder risico en niet gebonden aan de genoemde voorschriften. · Teneinde een optimale afzuigwerking van de afzuigkap te bewerkstelligen, dient het afvoerkanaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: ­ korte, rechte stukken ­ zo weinig mogelijk bochten ­ zo flauw mogelijke bochten ­ een zo groot mogelijke diameter (min. Ø150 mm) · Wanneer het afvoerkanaal niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan dient rekening te worden gehouden met een drastische capaciteitsvermindering en een verhoogde geluidsproductie. q Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het vervangen van een gloeilamp, dient de afzuigkap van de stroom te worden gehaald (zekering verwijderen of uitschakelen). Wanneer zich veel vet in het filter en het kanaal heeft vastgezet, kan dit brand veroorzaken. 66 Onderhoud q Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap dient de afzuigkap van de stroom te worden gehaald. Metalen vetfilters q De metalen vetfilters dienen voor het opnemen van vetdeeltjes die tijdens het koken ontstaan. Ze kunnen zowel bij het afzuigen als bij het gebruik als circulatiekap worden gebruikt. De metalen vetfilters dienen om de vier weken te worden verwijderd en in de vaatwasmachine, c. q. handmatig te worden gereinigd. Metalen vetfilters verwijderen q Schuif het vetfilter naar de achterzijde van de afzuigkap. U kunt het vervolgens verwijderen door het naar beneden te trekken (Fig. q De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de motor of ten gevolge van brand, wanneer de afzuigkap niet correct wordt onderhouden of wanneer de veiligheidsvoorschriften niet worden aangehouden. q Wij willen u erop wijzen dat alleen het lepelrek KS-60, 90 cm of het achterpaneel RP 825, 8259 gemonteerd kan worden, beide accessoires kunnen niet gelijktijdig worden gemonteerd. Gloeilamp vervangen q Haal de afzuigkap van de stroom. q Breng het afdekplaatje (4) weer aan q Wanneer de lamp niet brandt, controleer dan of deze wel goed vastzit, voordat u contact met de klantenservice opneemt. Fig. 6 70 Reiniging q Let op: haal de afzuigkap van de stroom voor u met de reiniging begint. q Steek geen scherpe voorwerpen door het beschermingsrooster van de motor. [. . . ] Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. 72 Garantie-uitbreidingen 7. Voor koel-/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon, en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. Het kosteloos uitvoeren van herstel en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: - de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden werd; - het apparaat voor andere, of ook voor andere dan huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt; - het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt; - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 8490D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 8490D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag