Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8460D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8460D-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 8460D-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8460D-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 8460D-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (389 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 8460D-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1) q De afvoerpijp moet bij gebruik als afzuigkap een diameter van 150 mm hebben (zie onder Toebehoren). Indien er al een afvoerpijp met een diameter van 125 mm in de muur of het dak aanwezig is, kan het bijgeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. De afvoerslang 125 kan tegelijk met het verloopstuk worden gemonteerd (speciaal toebehoren ABS 125, E-nr. 1 q Wanneer de kookdampen via de buitenmuur worden afgevoerd, heeft u uit onze toebehoren de muurdoorvoer MKZ Enr. [. . . ] 3 · Trek de symmetrieassen over, houd het boorsjabloon (1) tegen de wand en markeer de positie van de boorgaten. · Haak de afzuigkap vast aan de ogen achter de uitloop voor het afvoerkanaal en richt deze in horizontale positie uit d. m. v. · Verwijder de metalen vetfilters (5) en markeer de positie van de twee boorgaten (2 x Ø 8 mm) op de wand (6). Hij dient exact boven het midden van de afzuigkap te worden aangebracht en volkomen waterpas te zijn. · Geluiddemper (Z): De geluiddemper met de bijgeleverde slangklemmen rechtstreeks op de afvoeropening vastzetten. · Afzuigversie (S): Bevestig een pijp/slang tussen de afvoeropening en de muurkast of muur/dakaansluiting met de bijgeleverde slangklemmen. · Sluit de afzuigkap op de stroom aan (14) (zie het hoofdstuk "Elektrische aansluiting"). · Bevestig de ombouw van het afvoerkanaal met twee bouten (16) (2, 9x6, 5 mm) aan de montagestrip (15). Laat het onderste deel van de ombouw tot op de afzuigkap zakken (17) en fixeer deze met twee bouten (2, 9x6, 5 mm) (18). 59 Elektrisch fornuis Gasfornuis Kolen- of oliekachelmin. 500 mm 650 mm 700 mm Fig. 3 60 Montage Accessoires/montagemateriaal 6 pluggen S8 6 houtschroeven 5x45 2 plaatschroeven 2, 9x13 4 plaatschroeven 2, 9x6, 5 5 5 plaatschroeven 3, 5x13 2 metalen haken 1 schoorsteenhouder 2 slangklemmen 1 verloopstuk 150/125 mm 61 Montagestrip Elektrisch fornuis Gasfornuis Kolen- of oliekachelmin. 500 mm 650 mm 700 mm 62 Afvoeropening Stopcontact Elektrisch fornuis Gasfornuis Kolen- of oliekachelmin. 500 mm 650 mm 700 mm 63 Bediening van de afzuigkap T1: Hoofdschakelaar on/off (aanzetten en uitzetten stand-by-functie) T2: on/off inschakelsensor T3: on/off verlichting D1: Verzadigingsindicatie filter D2: Motorsnelheidsindicatie 1-2-3-P (intensief) D1-D2: Display (minutenteller tijdschakelaar) T4: Zuigsnelheid T5: on/off Intensieve stand T6: Tijdschakelaar Sensor: indicatie voor geactiveerde sensor Werking bij een ingeschakelde tekst "SENSOR": q Wanneer men met de hand over de sensor gaat (zie afbeelding) of toets T4 indrukt, wordt de verlichting ingeschakeld en de motor begint in stand twee te draaien. q Wanneer men opnieuw met de hand over de sensor gaat, worden de verlichting en de motor uitgeschakeld. q Wanneer bij een geactiveerde stand-by-functie toets T5 wordt ingedrukt, wordt de intensieve stand geactiveerd en de verlichting ingeschakeld. 64 Werking bij een uitgeschakelde tekst "SENSOR": q Wanneer toets T4 wordt ingedrukt, worden zowel de verlichting als de motor (op stand twee) ingeschakeld. q Met de toetsen T4/T5 wordt de snelheid veranderd. Tijdschakeling: q Door bij een ingeschakelde kap toets T6 in te drukken, wordt de tijdschakeling geactiveerd. Nadat deze tijd is verstreken worden motor en verlichting (indien ingeschakeld) automatisch uitgeschakeld. q De met de tijdschakeling aangestuurde werkingsduur bedraagt: Stand 1: 20 minuten Stand 2: 15 minuten Stand 3: 10 minuten Intensieve snelheid: 5 minuten Verzadigingsindicatie filter: q Wanneer de letter F op het display verschijnt, betekent dit dat het vetfilter moet worden gereinigd (na 40 bedrijfsuren). q Wanneer de letter C op het display verschijnt, betekent dit dat ook het koolfilter gereinigd of vervangen moet worden (na 160 bedrijfsuren) (zie desbetreffende hoofdstuk). q Om de verzadigingsindicatie weer te activeren (tellerfunctie voor de bedrijfsuren van de filters op nul zetten en F of C uit het display wissen), moet in de OFF modus (niet in de stand-by modus) minimaal 3 seconden lang gelijktijdig op de toetsen T4 en T5 worden gedrukt. Reiniging in de vaatwasmachine kan een geringe verkleuring van het metaal tot gevolg hebben. q Het binnenfilter mag uitsluitend met warm zeepsop worden gereinigd (gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstel of schuurmiddel). 67 Koolfilter q Het koolfilter wordt toegepast wanneer de afzuigkap als circulatiekap wordt gebruikt. q In dat geval dient u het originele actieve koolfilter van AEG te gebruiken (zie onder Toebehoren). q Het actieve koolfilter schoonmaken/vervangen In tegenstelling tot andere actieve koolfilters kan dit actieve koolfilter met LANGE LEVENSDUUR (Toebehoren) worden schoongemaakt en opnieuw gebruikt. Bij normaal gebruik moet het filter om de twee maanden worden schoongemaakt. [. . . ] 8a. Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hiertoe ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. 8b. Schade welke ontstaat door het met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant verhaald worden. 8c. Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie. Belangrijk advies De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 8460D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 8460D-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag