Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8460D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8460D. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 8460D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8460D te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 8460D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (870 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 8460D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 74 De bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Het gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 De lekplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 De pandragers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 80 Regeling minimum gaspitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Elektrische verbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Vervangen van de stroomkabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Meubelconstructie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kookplaat Sterkbrander Normaalbrander Kleinbrander Knop brander achter rechts (normaalbrander) Knop brander achter links (normaalbrander) Knop brander voor rechts (sterkbrander) Knop brander voor links (kleinbrander) Installatie De installatie en aansluiting dient door een erkend installateur te gebeuren. De aanwijzingen voor de installateur zijn in dit boekje opgenomen. 74 De bediening De knoppen zijn voorzien van de volgende indicaties = UIT = maximum = minimum Afhankelijk van het model ontsteekt u een brander op de volgende manier: Integrale ontsteking Door de knop van de te gebruiken brander geheel in te drukken en op de hoogste stand te draaien, zal de betreffende brander aangaan. De vlam beveiliging voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat door een storing in het gasnet. De vlam beveiliging voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat door een storing in het gasnet. Waarschuwing Druk nooit op de knop van de brander als het branderdeksel niet op de brander ligt. · De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud optimaal verlopen, volgens de geldende normen. De installatie moet conform de norm NBN D 51. 003 "Installaties gevoed met stoolgas lichter dan lucht" worden uitgevoerd. Ingeval het plateau op de stroomtoevoer aangesloten moet blijven, moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Gasaansluiting Monteer een afsluitkraan die erkend is door de AGB. Bij gebruik van een gasslang moet een door de AGB erkende slang met metalen omhulsel worden gebruikt. Bij het gebruiken van flexiebele vaste verbindingen moet men er op letten dat de pijpen niet kunnen worden geplet of dichtgekneppen en niet in aanraking komen met bewegende delen. Deze kookplateaus kunnen zowel worden gevoed met gas van Slochteren (G25) met een nominale druk van 25 mbar als met aardgas (G20) met een nominale druk van 20 mbar. Om te werken met deze twee soorten gas is geen extra afstelling nodig. Alvorens de installatie uit te voeren moet u nagaan of de gastoevoer volstaat voor de correcte voeding van het plateau. Deze drukdaling is afhankelijk van volgende factoren: maximum debiet van de gasmeter; diameter en lengte van de leidingen voor en achter de meter; doorgangsopeningen van de verschillende kranen in het circuit; diameter van de eventuele tussenstukken. 78 BELANGRIJK - Voor een correcte werking, een zuinig verbruik en een grotere levensduur van het kookplateau moet u ervoor zorgen dat de toevoerdruk overeenstemt met de waarden in de tabel. Aan het einde van de verstelbare pijp, waarop een GJ 1/2" draadmoer gemonteerd is, wordt de messing elleboog zo gemonteerd dat de afdichtingsring zich tussen de onderdelen bevindt zoals aangegeven in figuur. Schroef de onderdelen op elkaar zonder aan te spannen, draai de elleboog in de gewenste richting en span dan aan. Aansluitpijp met wartel Ringetje Draaibare messing elleboog BELANGRIJK - Om de installatie te voltooien, kijk altijd de perfecte dirchtheid van de verbindingsstukken na door een zeepachtige oplossing te gebruiken, nooit een vlaam. 79 Aanpassing aan verschillend gastype Vervanging van de gassproeiers 1) Verwijder de roosters. [. . . ] 4) Regel de bypass vijs - die zich in de as van de kraan bevindt met een dunne schroevendraaier. Bij het FO 1042 omschakelen van aardgas naar butaangas dient de schroef a) Bypass vijs volledig in wijzerszin worden b) Kraan vastgedraaid tot er een kleine regelmatige vlam wordt bekomen. 5) Controleer tenslotte of er geen uitdovingen van de gaspit zijn door snel de toets van de maximale stand op de minimum stand te draaien. 80 BRANDER MAXIMALE MINIMALE CALORISCH CALORISCH DEBIET DEBIET kW kW MAXIMALE CALORISCH DEBIET AARDGAS GAS LPG 28-30/37 mbar m3/h g/h mark mark G20 G25 G30 G31 100/mm 100/mm 20mbar 25mbar Kleinbrander Ø 55 mm. Sterkbrander Ø 102 mm. 1 0, 33 70 0, 095 0, 111 50 73 71 1, 9 Aardgas: 2, 9 LPG :2, 7 0, 45 96 0, 181 0, 210 71 138 136 0, 65 119 0, 276 0, 321 86 196 193 81 Elektrische verbinding Het kookplateau is ontworpen om te werlen bij 230 V eenfasig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 8460D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 8460D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag