Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 84602G-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 84602G-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 84602G-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 84602G-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 84602G-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (128 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 84602G-W (159 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 84602G-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vermijd sterke tocht. Indien, onder normale omstandigheden, een brander niet rondom brandt, maak de brander dan schoon volgens de aanwijzingen in het instruktieboekje. Helpt dat niet, raadpleeg dan uw installateur of de servicedienst. · Tracht, in geval van storing of defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. · Laat inspectie-en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de AEG Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen! Symbolen Waarschuwingen i 72 Ga als volgt te werk Raadgevingen Inhoudsopgave Uitvoering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Doet u dat wel, dan kan de ontstekingsunit z'n zeer hoge spanning niet kwijt hetgeen tot beschadiging van de ontstekingsunit kan leiden. i Belangrijk: Ontsteek eerst de brander en plaats dan de pan boven de brander. 75 Het gebruik De lekplaat De lekplaat is bedoeld voor het opvangen van overkokende vloeistof of gemorste ingrediënten. Wij adviseren u om na het gebruik van de kookplaat de lekplaat direct schoon te maken. Gemorste en daarna opgedroogde substanties zijn vaak moeilijk te verwijderen, terwijl bij direct schoonmaken een vochtige doek al voldoende is. Zo moet u bijvoorbeeld gemorste rabarber beslist direct verwijderen en met schoon water naspoelen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de pandragers en de branderdeksels. De pandragers Het gaskomfoor is voorzien van twee pandragers. Na verloop van tijd kan, door het gebruik van de branders, enig email van de punten afspringen; dat is een normaal, niet te vermijden, verschijnsel. Nuttig gebruik Een grote pan op de kleine kookbrander is, voor wat het aan de kook brengen betreft, oneconomisch. Doordat het aan de kook brengen te lang gaat duren treedt ondertussen veel warmteverlies op. Een kleine pan op de sterkbrander is eveneens oneconomisch, omdat een deel van de vlammen dan buiten de panbodem steekt en de warmte daarvan voor de pan verloren gaat. Een zeer effectieve gasbesparing bereikt u door altijd een goed sluitende pandeksel te gebruiken, zeker tijdens het aan de kook brengen. Een schone panbodem, ook aan de buitenkant, draagt bij aan betere warmteoverdracht. Draai na het aan de kook komen de vlam zover terug dat het gerecht nog juist kan doorkoken. Een grotere vlam dan nodig voor het doorkoken is oneconomisch. TYPE BRANDER STERK NORMAAL KLEIN MIN. AFMETING 240 mm 220 mm 160 mm 76 Onderhoud Zoals reeds eerder gezegd adviseren wij u de kookplaat steeds direct na het gebruik schoon te maken. De branderdeksels, gemaakt van geëmailleerd gietijzer, houden zichzelf schoon door de hoge temperatuur. Dat gaat het eenvoudigst in een heet sopje, waar u ook de gewone afwas mee gedaan zou hebben. Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of schuurspons; beide kunnen zowel email als roestvrijstaal aantasten of schuurkrassen veroorzaken. Gebruik voor het laten glanzen van email een zachte droge doek en voor het behandelen van vlekken of verkleuringen op roestvrijstaal een daartoe in de handel verkrijgbare polish. Let u er vooral op dat na het reinigen van de branderdeksels alle gaatjes rondom goed schoon en droog zijn. Water of sop in de gaatjes veroorzaakt slecht of niet ontsteken van het gas op die plaatsen. Om een branderdeksel op de juiste manier op de branderkelk terug te kunnen plaatsen, is het branderdeksel voorzien van een nok en de branderkelk van een daarmee overeenkomende uitsparing. Alleen op die manier geplaatst garandeert de brander een goede vlamverdeling rondom. 77 Waarschuwingen voor de installateur · De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. · Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen, handdoeken enz. ). [. . . ] 2) Breng vervolgens de afdichting aan op de onderkant van de glasplaat. 3) Keer de plaat om, plaats de plaat in het gat en druk de glasplaat aan tot de plaat rust op het werkblad. A FO 2107 A) Afdichting 84 Inbouw Meubelconstructie Op een keukenmeubel met deur Het betreffende keukenmeubel moet zo geconstrueerd zijn dat: · de kookplaat, in verband met eventuele service, gemakkelijk verwijderd kan worden en; · het uitgaan van een brander door het openen van de deur van het meubel vermeden wordt. De afstand tussen uitsparing kookplaat en de achterwand van de keuken moet tenminste 55 mm bedragen. Op een ovenkastje De afmetingen moeten voldoen aan de gegevens in figuur 2. 470 FO 1013 Fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 84602G-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 84602G-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag