Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8391D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8391D-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 8391D-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8391D-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 8391D-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (375 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 8391D-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1) q De afvoerpijp moet bij gebruik als afzuigkap een diameter van 150 mm hebben (zie onder Toebehoren). Indien er al een afvoerpijp met een diameter van 125 mm in de muur of het dak aanwezig is, kan het bijgeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. De afvoerslang 125 kan tegelijk met het verloopstuk worden gemonteerd (speciaal toebehoren ABS 125, E-nr. 1 q Wanneer de kookdampen via de buitenmuur worden afgevoerd, heeft u uit onze toebehoren de muurdoorvoer MKZ Enr. [. . . ] q Wanneer de afzuigkap op 240 V werkt, dienen het bijgeleverde verloopstuk en buizen met een diameter van 120125 mm te worden gebruikt. 56 Montage - fig. 3 q Trek de symmetrieassen over, houd het boorsjabloon (1) tegen de wand en markeer de positie van de boorgaten. q Haak de afzuigkap vast aan de ogen achter de uitloop voor het afvoerkanaal en richt deze in horizontale positie uit d. m. v. q Verwijder de metalen vetfilters (5) en markeer de positie van de twee boorgaten (2 x Ø 8 mm) op de wand (6). Hij dient exact boven het midden van de afzuigkap te worden aangebracht en volkomen waterpas te zijn. q Afzuigversie (S): Bevestig een pijp/slang tussen de afvoeropening en de muurkast of muur/dakaansluiting met de bijgeleverde slangklemmen. q Sluit de afzuigkap op de stroom aan (14) (zie het hoofdstuk "Elektrische aansluiting"). q Bevestig de ombouw van het afvoerkanaal met twee bouten (16) (2, 9x6, 5 mm) aan de montagestrip (15). Laat het onderste deel van de ombouw tot op de afzuigkap zakken (17) en fixeer deze met twee bouten (2, 9x6, 5 mm) (18). 57 Elektrisch fornuis Gasfornuis Kolen- of oliekachelmin. 500 mm 650 mm 700 mm Fig. 3 58 Montage Accessoires/montagemateriaal 6 pluggen S8 6 houtschroeven 5x45 2 plaatschroeven 2, 9x13 4 plaatschroeven 2, 9x6, 5 5 plaatschroeven 3, 5x13 2 metalen haken 1 schoorsteenhouder 5 2 slangklemmen 1 verloopstuk 150/125 mm 59 Montagestrip 31 31 Elektrisch fornuis Gasfornuis Kolen- of oliekachelmin. 500 mm 650 mm 700 mm 60 Afvoeropening Stopcontact Elektrisch fornuis Gasfornuis Kolen- of oliekachelmin. 500 mm 650 mm 700 mm 61 Bediening van de afzuigkap q De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Aan de voorzijde van de afzuigkap bevinden zich de volgende schakelaars: - UIT-knop - AAN-knop en keuze van de snelheid 1-2-3-1-2-. . . . . . . . - Stand 1 (LED) - Stand 2 (LED) - Stand 3 (LED) - Intensief (LED) - AAN-knop intensief: De stand voor intensief wordt gedurende 5 minuten uitgevoerd. Daarna gaat de afzuigkap terug naar de vooraf ingeschakelde stand c. q. Om de intensieve stand te beëindigen voordat de 5 minuten zijn verstreken, moet knop A of B worden ingedrukt. - UIT-knop/AAN-knop verlichting A B C D E F G H Wanneer de afzuigkap of de bedieningselementen niet werken: De stroom naar de afzuigkap minimaal 5 seconden onderbreken en vervolgens de kap opnieuw aan zetten. 62 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker q Reparaties mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd. . . Wend u zich in geval van reparaties tot onze klantenservice of uw vakhandelaar. q Brandende pitten en hete kookplaten dienen te allen tijde afgedekt te zijn, anders kan de afzuigkap door de warmteontwikkeling beschadigd raken. q Oververhitte vetten en oliën vatten snel vlam. . . Let daarom goed op. q Houd er altijd rekening mee dat oververhitting tot brand kan leiden. q Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het vervangen van een gloeilamp, dient de afzuigkap van de stroom te worden gehaald (zekering verwijderen of uitschakelen). Wanneer zich veel vet in het filter en het kanaal heeft vastgezet, kan dit brand veroorzaken. 63 Onderhoud q Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap dient de afzuigkap van de stroom te worden gehaald. Metalen vetfilters q De metalen vetfilters dienen voor het opnemen van vetdeeltjes die tijdens het koken ontstaan. Ze kunnen zowel bij het afzuigen als bij het gebruik als circulatiekap worden gebruikt. [. . . ] 8a. Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hiertoe ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. 8b. Schade welke ontstaat door het met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant verhaald worden. 8c. Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie. Belangrijk advies De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 8391D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 8391D-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag