Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8391D-AD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8391D-AD. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 8391D-AD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8391D-AD te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 8391D-AD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (378 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 8391D-AD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Q Daarvoor is het originele actieve koolfilter van AEG noodzakelijk (zie onder Toebehoren) q De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A aan te brengen pijp naar buiten afgevoerd (fig. 1) q De afvoerpijp moet bij gebruik als afzuigkap een diameter van 150 mm hebben (zie onder Toebehoren). Indien er al een afvoerpijp met een diameter van 125 mm in de muur of het dak aanwezig is, kan het bijgeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. 1 q Wanneer de kookdampen via de buitenmuur worden afgevoerd, heeft u uit onze toebehoren de muurdoorvoer MKZ Enr. [. . . ] Ø150 mm) q Wanneer het afvoerkanaal niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan dient rekening te worden gehouden met een drastische capaciteitsvermindering en een verhoogde geluidsproductie. Q Wanneer de afzuigkap op 240 V werkt, dienen het bijgeleverde verloopstuk en buizen met een diameter van 120125 mm te worden gebruikt. Q Trek de symmetrieassen over, houd het boorsjabloon (1) tegen de wand en markeer de positie van de boorgaten. Q Haak de afzuigkap vast aan de ogen achter de uitloop voor het afvoerkanaal en richt deze in horizontale positie uit d. Q Verwijder de metalen vetfilters (5) en markeer de positie van de twee boorgaten (2 x Ø 8 mm) op de wand (6). Hij dient exact boven het midden van de afzuigkap te worden aangebracht en volkomen waterpas te zijn. Q Afzuigversie (S): Bevestig een pijp/slang tussen de afvoeropening en de muurkast of muur/dakaansluiting met de bijgeleverde slangklemmen. Q Bevestig de ombouw van het afvoerkanaal met twee bouten (16) (2, 9x6, 5 mm) aan de montagestrip (15). Laat het onderste deel van de ombouw tot op de afzuigkap zakken (17) en fixeer deze met twee bouten (2, 9x6, 5 mm) (18). Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Aan de voorzijde van de afzuigkap bevinden zich de volgende schakelaars: - UIT-knop - AAN-knop en keuze van de snelheid 1-2-3-1-2-. - Stand 1 (LED) - Stand 2 (LED) - Stand 3 (LED) - Intensief (LED) - AAN-knop intensief: De stand voor intensief wordt gedurende 5 minuten uitgevoerd. Om de intensieve stand te beëindigen voordat de 5 minuten zijn verstreken, moet knop A of B worden ingedrukt. Wanneer de afzuigkap of de bedieningselementen niet werken: De stroom naar de afzuigkap minimaal 5 seconden onderbreken en vervolgens de kap opnieuw aan zetten. Wend u zich in geval van reparaties tot onze klantenservice of uw vakhandelaar. q Brandende pitten en hete kookplaten dienen te allen tijde afgedekt te zijn , anders kan de afzuigkap door de warmteontwikkeling beschadigd raken. Q Houd er altijd rekening mee dat oververhitting tot brand kan leiden. Q Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het vervangen van een gloeilamp, dient de afzuigkap van de stroom te worden gehaald (zekering verwijderen of uitschakelen). Wanneer zich veel vet in het filter en het kanaal heeft vastgezet, kan dit brand veroorzaken. Q De metalen vetfilters dienen voor het opnemen van vetdeeltjes die tijdens het koken ontstaan. [. . . ] Voor koel-/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Het kosteloos uitvoeren van herstel en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: - de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden werd; - het apparaat voor andere, of ook voor andere dan huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt; - het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt; - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hiertoe ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. Schade welke ontstaat door het met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant verhaald worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 8391D-AD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 8391D-AD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag