Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8390D-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8390D-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 8390D-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8390D-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 8390D-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (956 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 8390D-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Q De lucht wordt door het koolfilter gefilterd, waarna deze via het bovenste rooster in het afvoerkanaal weer in de keuken terechtkomt. Wanneer de afzuigkap als circulatiekap moet worden gebruikt, kan het afvoerkanaal met het rooster voor de zijdelingse luchtuitstoot aan de bovenkant worden vastgezet. Controleer voor de aansluiting van de afzuigkap of de spanning die op het typeplaatje staat aangegeven, overeenkomt met de netspanning. Wanneer de afzuigkap van een snoer met stekker is voorzien, kan deze op ieder volgens voorschrift geïnstalleerd, goed toegankelijk stopcontact worden aangesloten. [. . . ] Q Wanneer de afvoer in een rook- of afvoerkanaal uitkomt dat al enige tijd buiten gebruik is, is het raadzaam het advies van de plaatselijke schoorsteenveger in te winnen. Voor het afvoeren van kookdampen in de buitenlucht moeten de gemeentelijke voorschriften worden aangehouden. Q Bij gebruik als afzuigkap dient een luchtaanvoeropening te worden aangebracht, die qua grootte ongeveer overeenkomt Q Het gelijktijdig gebruiken van afzuigkappen en warmtebronnen met een schoorsteen (bijv. Olie-, kolen- en gaskachels) in dezelfde ruimte kan aan wettelijke beperkingen onderhevig zijn. Q Een risicovrij gelijktijdig gebruik van afzuigkappen en warmtebronnen met rookafvoer kan alleen worden gegarandeerd wanneer de ruimte en/of woning van buiten af worden geventileerd d. Op deze wijze wordt een onderdruk bij de werkende afzuigkap voorkomen. q Wanneer u twijfelt , is het raadzaam het advies van de plaatselijke schoorsteenveger of de gemeente in te winnen. Q Omdat voor ruimten zonder vuurhaard de regel geldt dat de luchtaanvoeropening even groot moet zijn als de afvoeropening, kan de werking van de afvoerinstallatie door de grotere opening nadelig worden beïnvloed. Q Het gebruik als circulatiekap is in de hierboven beschreven situatie zonder risico en niet gebonden aan de genoemde voorschriften. Q Teneinde een optimale afzuigwerking van de afzuigkap te bewerkstelligen, dient het afvoerkanaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: ­ korte, rechte stukken ­ zo weinig mogelijk bochten ­ zo flauw mogelijke bochten ­ een zo groot mogelijke diameter (min. Ø150 mm) q Wanneer het afvoerkanaal niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan dient rekening te worden gehouden met een drastische capaciteitsvermindering en een verhoogde geluidsproductie. Q Het binnenfilter mag uitsluitend met warm zeepsop worden gereinigd (gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstel of schuurmiddel). Q Het koolfilter wordt toegepast wanneer de afzuigkap als circulatiekap wordt gebruikt. Q In dat geval dient u het originele actieve koolfilter van AEG te gebruiken (zie onder Toebehoren). Q Het actieve koolfilter schoonmaken/vervangen In tegenstelling tot andere actieve koolfilters kan dit actieve koolfilter met LANGE LEVENSDUUR (Toebehoren) worden schoongemaakt en opnieuw gebruikt. Bij normaal gebruik moet het filter om de twee maanden worden schoongemaakt. Reinig het bij voorkeur in de vaatwasmachine bij de hoogste temperatuur en met uw gebruikelijk wasmiddel. Het filter moet afzonderlijk worden gewassen om te voorkomen dat er voedseldeeltjes in vastraken, die later een onaangename geur kunnen veroorzaken. Daarna moet het filter 10 minuten in de oven worden gedroogd om de koolstof weer te activeren. Het filter moet na ongeveer 3 jaar worden vervangen, omdat het geurabsorberend vermogen tegen die tijd is afgenomen. Q Montage Monteer het frame voor het koolfilter met de 5 bijgeleverde schroeven aan de binnenzijde van de afzuigkap. Plaats één zijde van het koolfilter in het frame en draai het enigszins, zodat het in de afzuigkap past. [. . . ] Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan direkte slijtage onderhevig ; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het direkt gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 8390D-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 8390D-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag