Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8390D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8390D. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 8390D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8390D te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 8390D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (956 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 8390D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 942 118 609 (Ø 150 mm) nodig. 51 Circulatielucht q De lucht wordt door het koolfilter gefilterd, waarna deze via het bovenste rooster in het afvoerkanaal weer in de keuken terechtkomt. q Voor de werking als circulatiekap is het originele koolfilter KF8 van AEG noodzakelijk (zie onder Toebehoren). q De luchtgeleider met 2 schroeven Ø 2, 9 x 13 mm bevestigen (fig. Wanneer de afzuigkap als circulatiekap moet worden gebruikt, kan het afvoerkanaal met het rooster voor de zijdelingse luchtuitstoot aan de bovenkant worden vastgezet. Fig. [. . . ] q Bij gebruik als afzuigkap dient een luchtaanvoeropening te worden aangebracht, die qua grootte ongeveer overeenkomt 55 met de afvoeropening. q Het gelijktijdig gebruiken van afzuigkappen en warmtebronnen met een schoorsteen (bijv. olie-, kolen- en gaskachels) in dezelfde ruimte kan aan wettelijke beperkingen onderhevig zijn. q Een risicovrij gelijktijdig gebruik van afzuigkappen en warmtebronnen met rookafvoer kan alleen worden gegarandeerd wanneer de ruimte en/of woning van buiten af worden geventileerd d. m. v. Op deze wijze wordt een onderdruk bij de werkende afzuigkap voorkomen. q Wanneer u twijfelt, is het raadzaam het advies van de plaatselijke schoorsteenveger of de gemeente in te winnen. q Omdat voor ruimten zonder vuurhaard de regel geldt dat de luchtaanvoeropening even groot moet zijn als de afvoeropening, kan de werking van de afvoerinstallatie door de grotere opening nadelig worden beïnvloed. q Het gebruik als circulatiekap is in de hierboven beschreven situatie zonder risico en niet gebonden aan de genoemde voorschriften. q Teneinde een optimale afzuigwerking van de afzuigkap te bewerkstelligen, dient het afvoerkanaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: ­ korte, rechte stukken ­ zo weinig mogelijk bochten ­ zo flauw mogelijke bochten ­ een zo groot mogelijke diameter (min. Ø150 mm) q Wanneer het afvoerkanaal niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan dient rekening te worden gehouden met een drastische capaciteitsvermindering en een verhoogde geluidsproductie. q Wanneer de afzuigkap op 240 V werkt, dienen het bijgeleverde verloopstuk en buizen met een diameter van 120125 mm te worden gebruikt. 56 Montage - fig. handmatig te worden gereinigd. Metalen vetfilters verwijderen q Schuif het vetfilter naar de achterzijde van de afzuigkap. U kunt het vervolgens verwijderen door het naar beneden te trekken (Fig. 4 Vaatwasmachine Plaats het vetfilter in de vaatwasmachine en stel het programma voor de sterkste vervuiling en de hoogste temperatuur in (min. Reiniging in de vaatwasmachine kan een geringe verkleuring van het metaal tot gevolg hebben. q Het binnenfilter mag uitsluitend met warm zeepsop worden gereinigd (gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstel of schuurmiddel). 64 Koolfilter q Het koolfilter wordt toegepast wanneer de afzuigkap als circulatiekap wordt gebruikt. q In dat geval dient u het originele actieve koolfilter van AEG te gebruiken (zie onder Toebehoren). q Het actieve koolfilter schoonmaken/vervangen In tegenstelling tot andere actieve koolfilters kan dit actieve koolfilter met LANGE LEVENSDUUR (Toebehoren) worden schoongemaakt en opnieuw gebruikt. Bij normaal gebruik moet het filter om de twee maanden worden schoongemaakt. Reinig het bij voorkeur in de vaatwasmachine bij de hoogste temperatuur en met uw gebruikelijk wasmiddel. Het filter moet afzonderlijk worden gewassen om te voorkomen dat er voedseldeeltjes in vastraken, die later een onaangename geur kunnen veroorzaken. Daarna moet het filter 10 minuten in de oven worden gedroogd om de koolstof weer te activeren. [. . . ] Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. 69 Garantie-uitbreidingen 7. Voor koel-/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon, en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. Het kosteloos uitvoeren van herstel en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: - de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden werd; - het apparaat voor andere, of ook voor andere dan huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt; - het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt; - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 8390D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 8390D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag