Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 83070K-MN 54R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 83070K-MN 54R. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 83070K-MN 54R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 83070K-MN 54R te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 83070K-MN 54R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (509 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 83070K-MN 54R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De toepassing van de stekker direct boven de kap of boven een keukenkastje, dat boven de kap hangt, heeft twee voordelen: 1. Wanneer dat nodig is, kunt U het apparaat losmaken door de stekker uit het stopcontact te halen. Aansluiting op het electriciteitsnet 230 V - door een vaste voedingslijn met stekker (De vaste aansluiting mag alleen door een gekwalificeerde electriciën aangelegd worden). 38 Technische gegevens Afmetingen (835 D): Hoogte x Breedte x Diepte (cm): Afmetingen (8359 D): Hoogte x Breedte x Diepte (cm): Aaansluitwaarde van annsluiting Motor van de ventilator: Verlichting: Lengte van het snoer: 84-117 x 59, 9 x 51. 5 84-117 x 89, 9 x 51. 5 185 W 1 x 160 W 2x9W 100 cm Vermogens van de ventilator (standen), standen van de ventilator volgens IEC 61591 (Afzuigversie) afzuigcapaciteit: 1 2 3 i (Filterversie) afzuigcapaciteit: 1 2 3 i Gat voor de afvoer van dampen met Ø 150 mm 218 m3/h 337 m3/h 406 m3/h 527 m3/h 156 m3/h 240 m3/h 261 m3/h 308 m3/h 39 Montage Veiligheidsvoorschriften voor de monteur van de keukenmeubels q In het geval van functioneren in de afzuigversie, moet de afvoer een doorsnede hebben van Ø 150 mm. q Als de walmen door de muur heen naar buiten worden afgevoerd, dan moet u een telescopische buis MKZ voor de muur kopen (met afvoer naar buiten en inlaten van lucht) ENr. 942 118 609 (Ø 150mm) die optioneel bij ons te verkrijgen is. [. . . ] Het is niet toegestaan de afgezogen lucht naar kanalen te leiden die dienen tot de ventilatie van ruimtes waar verbrandingsinstallaties aanwezig zijn. q Wanneer men de afgezogen lucht naar schoorsteenpijpen of afvoerkanalen voor verbrandingsgassen wil leiden, die niet meer gebruikt worden, is het wenselijk daarvoor toestemming te vragen aan het daartoe bevoegde controleorgaan. Voor het wegleiden van afgezogen lucht dienen de voorschriften van de bevoegde instanties opgevolgd te worden. q Als het apparaat wordt gebruikt in de afzuigversie, dient men een ventilatiegat te voorzien van voldoende grote afmetingen, ongeveer gelijk aan de doorsnede van het uitlaatgat. 40 q Op grond van regionale bouwvoorschriften is het gebruik van afzuigkappen en verbrandingsapparaten die met een schoorsteen verbonden zijn, zoals kolen- of oliekachels en "gasapparatuur", binnen dezelfde ruimte, onderworpen aan bepaalde beperkingen. q Het Besluit op de verbrandingsinstallaties staat, in deze ruimtes, een maximale onderdruk van 0, 04 bar toe. q Het veilig functioneren van de afzuigkap samen met apparaten die verbonden zijn met een schoorsteen wordt slechts gegarandeerd als de ruimte en/of het appartement (combinatie lucht/ ruimte) van buiten af gelucht worden door een geschikt ventilatiegat van circa 500-600 cm2, om te voorkomen dat zich een onderdruk voordoet tijdens het functioneren van de kap. Als U twijfels heeft, wendt U zich dan tot de verantwoordelijke instelling of tot de bouwinspectie. q Aangezien voor ruimtes waar geen verbrandingsapparaten genstalleerd zijn, de regel geldt: "uitlaatgat gelijk aan ventilatiegat", kan een gat van 500-600 cm2, dus van grotere afmetingen, het rendement van de afzuiging benadelen. q Het gebruik van de kap in de filterversie in de geciteerde omstandigheden zal eenvoudig en veilig zijn en er hoeft geen rekening gehouden te worden met de bovenstaande voorschriften. q Het gebruik van de kap in de afzuigversie zal slechts optimaal blijken te zijin wanneer rekening gehouden wordt met het volgende: -- korte en rechte uitlaatbuizen -- bochten in de uitlaatbuizen tot een minimum beperken -- de buizen niet met scherpe, maar lichtgebogen hoeken aanbrengen -- doorsnede van de buis zo mogelijk groot (min. q Het niet respecteren van deze basisregels brengt drastische verminderingen van het rendement met zich mee, en een groter lawaai tijdens het functioneren van de kap. 41 Het monteren - Afb. 3 q Plaats het boorpatroon tegen de muur (1) aan en markeer de twee punten waar de gaten geboord moeten worden. q De olie in de friteuse zou in brand kunnen vliegen door oververhitting. q Het gevaar op het in brand vliegen is groter wanneer men met niet schone olie werkt. q Voor welke werkzaamheden aan de kap dan ook, ook als er bijvoorbeeld een lampje vervangen moet worden, is het noodzakelijk het apparaat los te maken van het elektriciteitsnet (de schroefzekeringen uit de zekeringenhouder halen of de automatische schakelaar uitzetten). q Het is belangrijk de kap geregeld schoon te maken en het filter te vervangen, als dit niet gebeurt kan het zich vastzetten van vet brandgevaar opleveren. 45 Onderhoud q Alvorens welke werkzaamheden dan ook uit te voeren, dient de afzuigkap losgemaakt te worden van zijn elektrische voeding. Metalen vetfilter q De taak van de vetfilter is het opnemen van alle vetdeeltjes die bij het koken gevormd worden. De filter wordt zowel gebruikt bij de afzuigversie als bij de recyclingversie. Belangrijk: de metalen vetfilters moeten om de 4 weken gedemonteerd en gewassen worden in de vaatwasser of met de hand. Het metalen vetfilter uitnemen q Om het vetfilter te verwijderen drukt U hem eerst naar de achterkant van het apparaat en trekt U hem vervolgens naar beneden weg. 4 Reinigen met de hand Vetfilters ongeveer een uur in heet water met een vetoplossend reinigingsmiddel inweken en daarna met heet water afspuiten. Vaatwasser Vetfilters in de vaatwasser zetten, reinigen bij het intensiefste reinigings-programma en de hoogste temperatuur, minstens 65°C. Dit eventueel herhalen. Het wassen van de metalen filters in de vaatwasser kan een klein kleurverschil van de filters veroozaken, hetgeen geen enkele invloed heeft op zijn functioneren. q Maak de behuizing binnenin alleen schoon met een warme oplossing van een schoonmaakmiddel (geen brandende schoonmaakmiddelen, borstels of schuurpoeders gebruiken). 46 Koolstoffilter q Het koolstoffilter wordt gebruikt wanneer men de afzuigkap voor een filterfunctie wil benutten. q Daarvoor hebt U het originele AEG-koolstoffilter nodig (zie speciale accessoires). [. . . ] q Als regel dient het koolstoffilter om de vier maanden vervangen te worden. q Het monteren - Afb. 5 Breng een filter aan rechts en links zodat ze beide protectieroosters van de rotor van de motor bedekken; draai vervolgens het handvat in het midden van de filters met de klok mee. Afb. q Om een vervangend filter te bestellen wordt U verzocht de afkorting van het model en het serienummer aan te geven. Deze gegevens vindt U op het plaatje dat aan de binnenzijde van het apparaat is aangebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 83070K-MN 54R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 83070K-MN 54R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag