Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8190D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8190D-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 8190D-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8190D-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 8190D-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (706 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 8190D-W (1715 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 8190D-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 8160 8260 8360 8361 D D D D - 8190 8290 8390 8391 D D D D Dunstabzugshaube Afzuigkap Hotte Montage- und Gebrauchsanweisung Installatie- en gebruiksaanwijzing Notice dutilisation et dinstallation Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG service-afdeling, zie hoofdstuk Klantenservice. Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal verwijderen Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden weggegooid. Houd u aan de landelijke en plaatselijke voorschriften en let op de materiaalaanduiding (materiaalscheiding, afvalverzameling, inzamelpunten). [. . . ] 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: 8160 D - 8190 D Lichtschakelaar: hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. om één van de drie standen te kiezen. Lichtschakelaar Motorschakelaar 8260 D - 8290 D Lichtschakelaar: Hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. Stand 1: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 1. Stand 2: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 2. Stand 3: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 3. Lichtschakelaar Motorschakelaar Stand 1 Stand 2 Stand 3 23 Bediening van de afzuigkap 8360 D - 8361 D - 8390 D - 8391 D De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: A B C D E F G - uitschakelen - inschakelen en stand 1-2-3- kiezen - indicatie stand 1 (LED) - indicatie stand 2 en vetfilter verzadigd (LED) (lampje knippert) - indicatie stand 3 en koolfilter verzadigd (LED) (lampje knippert) - indicatie intensief-stand (LED) - inschakelen intensief-stand:na 5 minuten intensief-stand schakelt de kap op de eerder ingestelde stand terug resp. Om de intensief-stand eerder te beëindigen, knop A of B indrukken. H - in-/uitschakelen verlichting Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. 24 Onderhoud Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Metalen vetfilters De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. w. z. zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Demonteren van de metalen vetfilters Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar achteren en trek de cassette dan naar beneden, afb. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddelen gebruiken! 25 Koolfilter Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. Daarvoor is een origineel AEG koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). Reinigen/vervangen van het koolfilter In tegenstelling tot andere koolfilters kan het LONG LIFE koolfilter gereinigd en gereactiveerd worden. Bij normaal gebruik van de kap moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd (voor een gemiddeld gebruik van de kap van 2, 5 uur per dag). Normaal reinigingsmiddel gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen (65°C). Het filter moet apart worden afgewassen, opdat zich geen etensresten op het filter vastzetten die later nare luchtjes kunnen veroorzaken. Om de kool weer te activeren, moet het filter in de oven worden gedroogd. [. . . ] Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 8190D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 8190D-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag