Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8190D-M/AUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8190D-M/AUS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 8190D-M/AUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 8190D-M/AUS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 8190D-M/AUS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1370 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 8190D-M/AUS (1370 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 8190D-M/AUS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 8160 D/8190 D Dunstabzugshaube Afzuigkap Hotte aspirante Cooker Hood Montage- und Gebrauchsanweisung Installatie- en gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation et d'installation Operating and Installation Instructions Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. · Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de service-afdeling, zie hoofdstuk "Klantenservice". Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal verwijderen · Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden weggegooid. [. . . ] Bovenen onderwarmte en een temperatuur van maximaal 100°C kiezen en het filter 10 minuten lang drogen. 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het vermogen om wasem op te nemen ca. 5 Monteer het frame voor het koolfilter met de 5 bijgeleverde schroeven aan de binnenzijde van de afzuigkap. Plaats één zijde van het koolfilter in het frame en draai het enigszins, zodat het in de afzuigkap past. 5 · Om het filter los te nemen in omgekeerde volgorde te werk gaan. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat. · Het koolfilter kunt u bestellen bij de service-afdeling van AEG. · De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. g. v. brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. 8259 gemonteerd kan worden, beide accessoires kunnen niet gelijktijdig worden gemonteerd. Vervangen van de gloeilamp · · · · · Stekker uit het stopcontact trekken. Voordat u contact opneemt met onze service-afdeling, omdat de gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit. afb. 6 29 Reiniging · Attentie: eerst de stekker uit het stopcontact trekken. · Het bedieningspaneel en het vetfilterrooster alleen met een vochtige doek en mild afwasmiddel reinigen. vetafzetting brandgevaar ontstaan. Extra leverbare accessoires Muurkast MKZ 125 Muurkast MKZ 150 Afvoerbuis ABS150 Ø 150 mm Afvoerbuis ABS125 Ø 125 mm Koolfilter KF 8 Opbergrooster AR 8-60, 60 cm Opbergrooster AR 8-90, 90 cm Glazen opbergplaat AG 8-60, 60 cm Glazen opbergplaat AG 8-90, 90 cm Wandpaneel RP 825, 60 cm Wandpaneel RP 8259, 90 cm Lepelrek KS 8-60, 60 cm Lepelrek KS 8-90, 90 cm E-nr. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik. [. . . ] 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 8190D-M/AUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 8190D-M/AUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag