Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 79553G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 79553G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 79553G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 79553G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 79553G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (685 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 79553G-M (724 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 79553G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek altijd de steker van de vonkontsteking altijd uit het stopcontact bij het schoonmaken en onderhoud van de kookplaat. Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan zuurstof veroorzaken. · · · · · · · · · Veiligheid van kinderen · 28 Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplat kinderen uit de buurt. Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het afkoelen. Installatie · · · Het installeren en aansluiten van het apparaat dient door een erkend vakman, bekend met de daarvoor geldende voorschriften, aangesloten te worden. Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeldt op de sticker naast de gasaansluiting van de kookplaat. [. . . ] Om de brander uit te zetten draait u de knop naar rechts op de UIT "#" stand. Zet altijd eerst de brander op de uitstand voordat u de pan van het gas neemt. Optimaal rendement Voor en optimaal rendement moet de diameter van de pan aangepast zijn aan de brander, zodat de vlammen niet langs de zijkant uitslaan. Wij adviseren ook om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt bereikt is. Wees voorzichting met het bakken wanneer u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie en vet ontbranden gemakkelijk bij oververhitting. Tabel van de minimale en maximale diameters van de pannen TYPE BRANDER WOKBRANDER NORMAAL KLEIN MIN. AFMETING 260 mm 220 mm 160 mm 32 Onderhoud Voordat u de kookplaat gaat reinigen moet eerst de stroomtoever van de vonkontsteking worden afgesloten. Voor het reinigen van de emaille delen mag nooit een agressief middel gebruikt worden. Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder voedselresten, maak de brander- ring en deksel goed droog met een zacht doekje voor ze weer terug te plaatsen. Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken nooit een pannenspons van staalwol, een agressief poetsmiddel, of een pannenspots met een harde laag. Gebruik voor het reinigen van hardnekkig vuil de daarvoor in de handel zijnde schoonmaak middelen zonder schurende werking. 2 De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voetselresten en vocht, omdat enders de ontsteking niet functioneert (Fig. 1 - C). 33 Pannendragers Om de pannendragers op hun plek te houden, zijn ze op metalen pennen aan de achterzijde van de kookplaat geplaatst. Om het schoonmaken te vergemakkelijken, kunnen de pannendragers van de kookplaat af worden gehaald. Til de pannendragers in horizontale positie op zoals aangegeven in fig. Vermijd schuin houden van de pannendragers waarbij er kracht op de pennen komt, omdat ze dan kunnen beschadigen of breken. Controleer na het schoonmaken van de kookplaat of de pannendragers correct zijn geplaatst (zie fig. Als u ze met de hand schoonmaakt, doe dan voorzichtig bij het afdrogen. Als gevolg van het emailleerprocédé kunnen hier en daar ruwe kantjes aanwezig zijn. Indien nodig, hardnekkige vlekken verwijderen met behulp van een vloeibaar schoonmaakmiddel. Wees voorzichtig bij het terugzetten van de pannendragers, om krassen op de glasplaat van de kookplaat te voorkomen. Als u krassen of scheuren opmerkt, maak het apparaat dan spanningsloos om het risico van een elektrische schok te vermijden en neem contact op met Service Force Centre. JA GEEN Fig. 4 Periodek onderhoud Tracht in geval van een storing of een defekt dit apparaat niet zelf te repareren. [. . . ] 9 - b Het plaatsen in het werkblad De kookplateaus kunnen worden gemonteerd op alle basismeublen met volgende openingen (Fig. Het kookplateau wordt als volgt bevestigd aan het basismeublen: 1) Verwijder de pannendragers, de branderringen en -deksels en draai de kookplaat om. 2) Breng vervolgens de afdichting aan op de onderkant van de glasplaat (Fig. 3) Klem de plaat door middel van de beugeltjes vast aan het werkblad (Fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 79553G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 79553G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag