Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 79454G-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 79454G-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 79454G-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 79454G-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 79454G-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (833 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 79454G-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek altijd de stekker van de vonkontsteking uit het stopcontact bij het schoonmaken en onderhoud van de kookplaat. Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan zuurstof veroorzaken. · · · · · · · · · Veiligheid van kinderen · Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplaat kinderen uit de buurt. Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het afkoelen. 2 Installatie · · · Het installeren en aansluiten van het apparaat dient door een erkend installateur te geschieden. Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeld op de sticker naast de gasaansluiting van de kookplaat. [. . . ] De vlambeveiliging voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat door een storing in het gasnet. · Zet vervolgens de knop in de gewenste stand. De vonkontsteking zal ook als de brander aan is nog een paar maal navonken. Mocht na verschillende pogingen de brander niet aan gaan, controleer dan of de vlamverdeler (afb. Om de brander uit te schakelen draait u de knop rechtsom op de UIT "#" stand. Zet altijd eerst de brander lager of uit voordat u de pan van de brander neemt. FO 0204 afb. 3 A - Branderdeksel B - Vlamverdeler C - Vonkontsteking D - Vlambeveiliging 6 Optimaal rendement Voor een optimaal rendement moet de diameter van de pan aangepast zijn aan de brander, zodat de vlammen niet langs de zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren ook om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt bereikt is. Wees voorzichtig als u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). AFMETING 260 mm 220 mm 160 mm Onderhoud Trek voordat u de kookplaat gaat schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat de kookplaat afkoelen. Voor het reinigen van de emaille delen mag nooit een agressief middel gebruikt worden. Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder voedselresten, maak de branderringen en -deksels goed droog met een zacht doekje voordat u ze weer terug zet. Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken nooit een pannenspons van staalwol, een agressief schoonmaakmiddel, of een pannenspons met een harde laag. Gebruik voor het verwijderen van hardnekkig vuil daarvoor in de handel zijnde schoonmaakmiddelen zonder schurende werking. afb. 4 FO 2110 7 Vonkontsteking De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voedselresten en vocht, omdat anders de ontsteking niet functioneert (afb. 1, 2 - C). Pannendragers Om de pannendragers op hun plek te houden, zijn ze op metalen pennen aan de achterzijde van de kookplaat geplaatst. Om het schoonmaken te vergemakkelijken, kunnen de pannendragers van de kookplaat af worden gehaald. Til de pannendragers in horizontale positie op zoals aangegeven in afb. Vermijd schuin houden van de pannendragers waarbij er kracht op de pennen komt, omdat ze dan kunnen beschadigen of breken. Controleer na het schoonmaken van de kookplaat of de pannendragers correct zijn geplaatst (zie afb. Als u ze met de hand schoonmaakt, doe dan voorzichtig bij het afdrogen. Als gevolg van het emailleerprocédé kunnen hier en daar ruwe kantjes aanwezig zijn. Indien nodig, hardnekkige vlekken verwijderen met behulp van een vloeibaar schoonmaakmiddel. [. . . ] Het paneel onder de kookplaat moet eenvoudig kunnen worden verwijderd, zodat bij evt. 15 30 60 a) Verwijderbaar paneel b) Ruimte voor eventuele aansluitingen FO 1013 Boven een oven Voor de inbouwopeningen, zie afb. De elektrische aansluitingen voor de oven en de kookplaat moeten toegankelijk blijven en afzonderlijk gelegd worden. Zorg ervoor dat de onderzijde van een bovenkast altijd minimaal 650 mm verwijderd is van de kookplaat (afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 79454G-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 79454G-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag