Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 79231KF-N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 79231KF-N. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 79231KF-N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 79231KF-N te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 79231KF-N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9606 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 79231KF-N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. In het geval dat het apparaat defecten vertoont of de glazen keramische plaat beschadigd is(barsten, krassen of scheuren), moet het apparaat worden uitgeschakeld en losgekoppeld worden van het lichtnet om de kans op een elektrische schok te voorkomen. Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door deskundige, geregistreerde servicemonteurs. Veiligheid tijdens het gebruik · Bij onachtzaam gebruik van het apparaat bestaat de kans op brandwonden. [. . . ] Na het uitschakelen van het apparaat, wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. 10 seconden worden ingesteld, anders wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Functie Automatische uitschakeling Voorwaarde Kookstand is ingesteld Resultaat na het verstrijken van de tijd Geluidssignaal 00 knippert Kookzone wordt uitgeschakeld Geluidssignaal 00 knippert Kookzones niet in gebruik Als er slechts één aftelwaarde is ingesteld, kunt u deze alleen veranderen als het apparaat is ingeschakeld. Als naast het instellen van de kookstand voor deze kookzone een kookwekker wordt ingesteld, zal de kookzone na het verstrijken van de tijd worden uitgeschakeld. Als een kookzone wordt uitgeschakeld, wordt de ingestelde timerfunctie ook uitgeschakeld. Bedieningspaneel Raak één keer aan Raak één keer aan Raak één keer aan Raak één keer aan Indicatie Controlelampje van de eerste kookzone knippert Controlelampje van de tweede kookzone knippert Controlelampje van de derde kookzone knippert Controlelampje van de vierde kookzone knippert Als er andere timerfuncties zijn ingesteld, zal na een paar seconden de kortste resterende tijd van alle timerfuncties worden weergegeven en zal het overeenkomstige controlelampje beginnen te knipperen. Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Bedieningspaneel Selecteer een kookzone Indicatie Het controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven De resterende tijd telt af tot 00 . Bedieningspaneel Selecteer een kookzone Indicatie Het controlelampje voor de gekozen kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Bediening van het apparaat De resterende tijd voor een kookzone weergeven stap 1. Veld bedieningspaneel Selecteer een kookzone Indicatie Het controlelampje voor de gekozen kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt weergegeven Na een paar seconden begint het controlelampje langzamer te knipperen. Raak Veld bedieningspaneel aan Geluidssignaal Geluidssignaal om te bevestigen. Als na het inschakelen van de kookplaat er voor een kookzone binnen ongeveer. 10 seconden geen kookstand is ingesteld, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld. Als een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden door voorwerpen worden bedekt (een pan, enz. Klinkt er een geluidssignaal en schakelt de kookplaat automatisch uit. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld en een of meer sensorvelden op het bedieningspaneel langer dan 10 seconden bedekt worden, klinkt er een akoestisch alarm. Het akoestisch signaal schakelt zichzelf automatisch uit wanneer de sensorvelden niet langer worden bedekt. kookzones · Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of als de kookstand niet wordt gewijzigd, schakelt de desbetreffende kookzone automatisch uit. Voordat u deze kookzone opnieuw gebruikt, moet de kookzone worden ingesteld op . Temperatuurinstelling Uitschakeling na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Informatie over acrylamides Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. [. . . ] Als het netsnoer van het apparaat is beschadigd, moet het vervangen worden door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax. Neem contact op met uw plaatselijke klantenservice voor verder advies. Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm Geschikte scheidingsvoorzieningen zijn onder andere stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en schakelaars. De plaats van het punt waar de tape samenkomt dient in het midden van één van de zijden te liggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 79231KF-N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 79231KF-N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag