Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 78001KF-MN 69F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 78001KF-MN 69F. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 78001KF-MN 69F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 78001KF-MN 69F te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 78001KF-MN 69F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (264 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 78001KF-MN 69F (263 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 78001KF-MN 69F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 78001KF-MN Induktions-Glaskeramik-Kochfeld Ceramic glass induction hob Glaskeramische inductie-kookplaat Montage- und Gebrauchsanweisung Installation and Operating Instructions Montage- en gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: 1 3 2 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 64 Inhoud Gebruiksaanwijzing . [. . . ] Grote pannen bij voorkeur op de achterste kookzones plaatsen. Sensorvelden worden heet Kookgerei te groot of te dicht bij de bedieningselementen geplaatst Herhaalde signaaltoon (6x), Een of meerdere sensorvel- Sensorvelden vrij maken het apparaat schakelt uit den zijn langer dan 10 seconden bedekt Er gaat een geluidssignaal af als het apparaat is uitgeschakeld Het bedieningspaneel Verwijder de voorwerpen wordt geheel of deels door voorwerpen afgedekt 84 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Geen voorwerpen op het bedieningsveld leggen Een zoemer is hoorbaar en Het sensorveld Aan/Uit het apparaat wordt auto- wordt geblokkeerd, bijv. Indicatie wisselt tussen twee kookstanden Het Power Management vermindert het vermogen van deze kookzone Power Management is actief, maximale belasting per zijde bereikt Zie hoofdstuk "Powerfunctie in- en uitschakelen" Kookzones aan andere zijde gebruiken Geschikt kookgerei gebruiken Kookgerei plaatsen Geschikt kookgerei gebruiken (min. 120 mm) f knippert Ongeschikt kookgerei Geen kookgerei op de kookzone Diameter panbodem is te klein voor de kookzone Kookgerei dekt kruismarke- Kookgerei gecentreerd op ring niet volledig af de kruismarkering plaatsen _ brandt Oververhittingbeveiliging Kookzone uitschakelen van de kookzone is geacti- Kookzone nogmaals inveerd schakelen De beveiligingsuitschakeling is geactiveerd. Kookzone uitschakelen Kookzone nogmaals inschakelen Apparaat een aantal minuten van de voeding scheiden (zekering uit de huisinstallatie nemen) Als na het inschakelen de fout e nogmaals wordt aangegeven, contact opnemen met de servicedienst e en nummer wordt aan- Fout in de elektronica gegeven Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling. 1 3 Waarschuwing!Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht. 85 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 2 W 86 Montageaanwijzing Veiligheidsvoorschriften De geldende wetten, voorschriften, richtlijnen en normen in het land van gebruik moeten worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige en volgens de voorschriften uitgevoerde recycling enz. ). De minimale afstanden ten opzichte van andere apparaten en meubels moet worden gehandhaafd. De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt afdichtingsmateriaal beschermd worden tegen vochtigheid. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. De onderkant van het apparaat aan de binnenzijde tegen damp en vochtigheid beschermen, bijv. Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten. 1 WAARSCHUWING! Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek. Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur. Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. [. . . ] Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 78001KF-MN 69F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 78001KF-MN 69F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag