Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75843G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75843G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 75843G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75843G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 75843G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1769 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 75843G-M (1793 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 75843G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 75843 G Gebruiksaanwijzing Operating instuctions Gaskookplaat Gas hob BE 2 Welkom in de wereld van Electrolux!Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. [. . . ] Voor een juiste werking van de branders moet u ervoor zorgen dat de pannendragers met de concentrische spaken op de brander staan, zoals afgebeeld in figuur. JA GEEN Vonkontsteking De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voedselresten en vocht, omdat anders de ontsteking niet functioneert . Controleer of de branderring poorten schoon zijn. Periodiek onderhoud Laat af en toe door een erkend installateur of ELECTROLUX SERVICE controleren of de gasslang en/of gasaansluiting nog in een goede staat verkeren. 13 Technische gegevens Afmetingen in mm: Inbowopening Breedte Diepte 560 mm 480 mm 744 mm 510 mm 3 Vermogen gasbranders Wokbrander Sterkbrander Normaalbrander Sudderbrander Aansluiting aan Categorie Voeding gas 4, 0 kW 3, 0 kW (aardgas) 2, 8 kW (LPG) 2, 0 kW 1, 0 kW 230 V ~ 50 Hz II2E+3+ Aardgas G20/G25 - 20/25 mbar Kookplaat Breedte Diepte Apparaat klasse TYPE BRANDER MAXIMALE WARMTEAFGIFTE kW MINIMALE WARMTEAFGIFTE kW Sproieres 100/mm NOMINALE AFGIFTE AARDGAS m3/h G20 20 mbar LPG 28-30/37 mbar g/h G25 25 mbar Sproieres 100/mm G30 G31 Sudderbrander 1, 0 0, 33 70 0, 095 0, 111 50 73 71 Normaalbrander 2, 0 0, 45 96 0, 190 0, 221 71 145 143 Sterkbrander Aardgas 3, 0 LPG: 2, 8 4, 0 0, 75 119 0, 286 0, 332 86 204 200 Wokbrander 1, 2 146 0, 381 0, 443 98 291 286 Diameters bypass Brander Sudderbrander Normaalbrander Sterkbrander Wokbrander Ø Bypass 1/100 mm. 28 32 42 56 14 Aanwijzingen voor de installateur De volgende gebruiks-aanwijzingen zijn tot een gekwalificeerd technicus gericht, die de installatie uitvoert, zodat hij de installatie en de verbindingen op de juiste manier kan uitvoeren, de huidige wetten en normen in acht nemende. Iedere tussenkomst na aansluiting dient te worden uitgevoerd met afgekoppelde of uit-geschakelde stroomtoevoer. De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman gebeuren. · De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. · Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen, handdoeken enz. ). · De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud optimaal verlopen, volgens de geldende normen. De installatie moet conform de norm NBN D 51. 003 "Installaties gevoed met stoolgas lichter dan lucht" worden uitgevoerd. Ingeval het plateau op de stroomtoevoer aangesloten moet blijven, moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Bij gebruik van een gasslang moet een door de AGB erkende slang met metalen omhulsel worden gebruikt. Bij het gebruiken van flexiebele vaste verbindingen moet men er op letten dat de pijpen niet kunnen worden geplet of dichtgekneppen en niet in aanraking komen met bewegende delen. Let hier ook op 15 wanneer de kookplaat wordt gecombineerd met een oven. Deze kookplateaus kunnen zowel worden gevoed met gas van Slochteren (G25) met een nominale druk van 25 mbar als met aardgas (G20) met een nominale druk van 20 mbar. Om te werken met deze twee soorten gas is geen extra afstelling nodig. Alvorens de installatie uit te voeren moet u nagaan of de gastoevoer volstaat voor de correcte voeding van het plateau. Deze drukdaling is afhankelijk van volgende factoren: maximum debiet van de gasmeter; diameter en lengte van de leidingen voor en achter de meter; doorgangsopeningen van de verschillende kranen in het circuit; diameter van de eventuele tussenstukken. Belangrijk - Voor een correcte werking, een zuinig verbruik en een grotere levensduur van het kookplateau moet u ervoor zorgen dat de toevoerdruk overeenstemt met de waarden in de tabel. afb. 1 A) Aansluitpijp met wartel B) Ringetje C) Draaibare messing elleboog Gasaansluiting De verstelbare aansluiting wordt door middel van een 1/2" moer vast gezet. Alle componenten zoals weergegeven in de afbeelding zijn reeds in de fabriek gemonteerd. Om een optimaal resultaat te garanderen, is het toestel voor vertek uit de fabriek getest. Belangrijk - Om de installatie te voltooien, kijk altijd de perfecte dirchtheid van de verbindingsstukken na door een zeepachtige oplossing te gebruiken, nooit een vlaam. 16 Aanpassing aan verschillend gastype Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 75843G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 75843G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag