Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75723

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75723. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 75723 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75723 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 75723 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (377 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 75723

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 75723 update De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Bewaar dit boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. . . . 1 3 2 Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m. b. t. [. . . ] Slang van de waterkraan losschroeven, zeef uitnemen en onder stromend water reinigen. Wasmiddel precies volgens de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant doseren. Programma afbreken, wasgoed uit de deur verwijderen, nieuw programma starten. Misschien is de deur niet goed gesloten. De in hoogte verstelbare schroefvoeten zijn niet goed ingesteld. Het toestel vibreert tijdens het gebruik of staat onrustig. Er zit erg weinig wasgoed in de trommel (bijv. Het water kon vóór het centrifugeren niet geheel weggepompt worden, omdat - de afvoerslang geknikt is of - de afvoerpomp verstopt is. Het sop in de hoofdwas Er is waarschijnlijk te veel schuimt te sterk. De wasverzachter is niet ingespoeld, het vakje w voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. De hevel in het vakje voor Wasmiddellade schoonnabehandelingsmiddel is niet maken, hevel goed opzetten. goed opgezet of verstopt. 28 Gebruiksaanwijzing Storing Wasgoed is gekreukeld. Het wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. De maximale pomphoogte (uitloophoogte 1 meter vanaf de onderkant van de machine) is overschreden. Neem contact op met onze afdeling Onderdelen, daar is een opvoerset voor opvoerhoogten boven 1 meter te verkrijgen. Toestel uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken, afvoerpomp schoonmaken. De afvoerpomp is verstopt. Bij sifonaansluiting: de sifon Sifon schoonmaken. De deur is uit veiligheidsoverwegingen vergrendeld (indicatie DEUR is uit). Wachten tot de indicatie DEUR groen is. De waterkraan is niet geheel Waterkraan geheel openopen. Zeef reinigen. De zeef in de koppeling van de toevoerslang aan het toe- Zeef reinigen. Het gekozen extra programma kan niet met het ingestelde programma gecombineerd worden. Bij het indrukken van een toets voor een extra programma gaat de betreffende indicatie niet branden. Maak een andere keuze. 29 Gebruiksaanwijzing Als het wasresultaat niet bevredigend is Als het wasgoed grauw is en zich in de trommel kalkaanslag bevindt · U hebt niet genoeg wasmiddel gedoseerd. · U hebt niet het juiste programma of de juiste temperatuur gekozen. Als op het wasgoed nog grijze vlekken zitten · U hebt door zalf, crème of olie verontreinigd wasgoed met te weinig wasmiddel gewassen. · In zulke gevallen is vaak wasverzachter (vooral in geconcentreerde vorm) buiten de machine direct op het wasgoed terechtgekomen. Als na de laatste spoelgang nog schuim zichtbaar is · Moderne wasmiddelen kunnen ook in het laatste spoelwater nog schuim veroorzaken. Als op het wasgoed witte resten zitten · Hierbij gaat het om onoplosbare bestanddelen van moderne wasmiddelen. vloeibaar wasmiddel gebruiken. 30 Gebruiksaanwijzing Water aftappen · Als de wasautomaat het sop niet meer wegpompt, moet het water afgetapt worden. [. . . ] Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 47 Garantiebepalingen Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 75723

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 75723 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag